Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Småprat stör mest – det kan du göra

Att arbeta i kontorslandskap innebär att man ofta blir avbruten eller rent av störd av arbetsmiljön. Det som stör mest är översociala kollegers småprat.

Kontorslandskap har flera fördelar, men det ökar också risken för att bli avbruten i en tankegång. Någon kommer förbi och hälsar på dig eller någon som sitter i närheten; en snabb fråga bara, och din koncentrationsbubbla spricker. Ett djupt andetag, och så försöka hitta fokus igen.

Mer än hälften av dem som arbetar i kontorslandskap upplever att de blir störda ofta, eller till och med irriterande ofta, enligt en nordisk undersökning från kontorsinredningsföretaget Martela. Och det som stör mest är inte oväntat andra människor i kontorslandskapet. 58 procent av kontorslandskapsarbetare säger att kollegers småprat är det som stör mest.

Dålig arbetsmiljö – en dyr historia

Inom finans- eller försäkringsbranscherna anger 7 av 10 kollegernas prat som mest störande. På andra plats kommer telefonsamtal, och på tredje frågor från kolleger. Dålig fysisk arbetsmiljö, som fel temperatur, oljud, stök eller dålig luft kommer långt efter i irritationsrankingen.

Så överlever du i det flexibla kontoret

Så vad kan man göra? Vi bad Joakim Rydvall, förhandlare/rådgivare, att svara på vad du kan tänka på, både som medarbetare och som ledare för att öka hänsynen till kollegorna.

Vad kan jag som arbetstagare göra för att bli mindre störd på min arbetsplats av kollegor som pratar?

porträtt man bruna ögon ler rosa slipover
Joakim Rydvall.

– Som medarbetare är det viktigt att rapportera brister i arbetsmiljön till närmaste chef så att hen kan göra en riskbedömning och åtgärda bristerna vid behov. Inför att bristerna i ett öppet kontorslandskap åtgärdas kan du kanske delvis bli hjälpt av något av dessa råd:

  • Lyssna på bra musik – Musik kan vara avskärmade och stänga ute andra ljud runtomkring som du vill undvika. Prova gärna instrumental klassisk musik för att öka din koncentration.
  • Använd hörselskydd –  Hörselskydd stänger inte ute alla ljud, men de kan åtminstone vara ett bra sätt att visa för dina kollegor att du inte vill bli störd.
  • Försök att uppsöka en lugnare miljö om du har behov av att verkligen koncentrera dig på en arbetsuppgift.

Tänk på att det är viktigt med att ta pauser och få möjlighet till återhämtning under arbetsdagen. Gå iväg och ta en fika, ta en promenad på lunchen för att fylla på energi och få en paus från arbetet.

Verktygen som underlättar distansarbetet

Vad kan jag som chef göra för att mina medarbetare i större utsträckning ska ta hänsyn till kollegor i öppna landskap?

Arbetsmiljölagen är tydlig med att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt psykiskt och socialt avseende, säger Joakim Rydvall.

I en kontorsmiljö med öppna landskap är det viktigt att tänka på ljudmiljön och att arbetsgivaren ser till att skapa tysta utrymmen för arbetsuppgifter som kräver koncentration. I de allmänna råden till föreskrifterna Arbetsplatsens utformning, (AFS 2009:2), tas det upp flera exempel på sådant som arbetsgivaren behöver ta hänsyn till när det gäller ljudmiljön i öppna kontorslösningar.
Exempelvis typen av verksamhet och vilka arbetsuppgifter som ska göras.

Kvinnor sitter mer än män

– Det handlar om rumsakustik och ljudutbredning, de enskilda arbetstagarnas förutsättningar och behov av kommunikation eller avskildhet, hur störande ljudkällor placeras och hur de avskärmas, behovet av tillgång till tysta rum för samtal och arbetsuppgifter som kräver koncentration, möjligheten att begränsa uppkomsten av störande ljud genom att göra rätt val av till exempel golvbeläggning, inredning och möbler, säger Joakim Rydvall.

Det är viktigt att som chef i det systematiska arbetsmiljöarbetet, föra en dialog med medarbetarna om hur de upplever arbetsmiljön utifrån olika perspektiv, för att på så sätt fånga upp risker som kan leda till ohälsa.

– Ett konkret råd är också att tillsammans med medarbetarna skapa gemensamma regler för vad som ska gälla när ni arbetar i ett öppet kontorslandskap. Uppdatera dem då och då, det håller reglerna vid liv. Utvärdera dem gärna när det kommer nya medarbetare.

Prata för dig själv – bra för karriären?

Det kan du göra som anställd:

Prata med din chef om vad du upplever som störande.
Skärma av störande ljud med hörlurar, det signalerar också att du vill vara i fred.
Prova att använda hörlurar med ljud, musik eller vitt brus kan skapa lugn. Det finns appar med speciellt framtagna ljud som kan hjälpa dig att öka koncentrationen.
Ta en paus.
Byt miljö.
Var aktiv i att arbetsgivaren sätter upp gemensamma regler för arbetsro och trivsel.

Det kan du göra som arbetsgivare:

Som arbetsgivare har du huvudansvaret för arbetsmiljön. Det innebär att du ska tillhandahålla arbetsförhållanden som möjliggör arbetet, där ingår ljudmiljön.
Ha en kontinuerlig dialog med medarbetarna kring arbetsmiljön, lyssna på förslag och konstruktiva lösningar.
Utvärdera reglerna regelbundet.

Brist på dagsljus leder till ohälsa


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se