Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Småföretagare känner inte till arbetsmiljöreglerna

Samtidigt som ohälsotalen ökar snabbt vad gäller stress och psykisk ohälsa så missar många arbetsgivare frågan om arbetsmiljön. Två av tio småföretagare känner inte alls till de nya arbetsmiljöföreskrifterna som kom för två år sedan, enligt en färsk undersökning.

En färsk undersökning från Länsförsäkringar visar att få småföretagare känner till de nya reglerna kring arbetsmiljö som kom från Arbetsmiljöverket 2016. Föreskrifterna förtydligar arbetsgivarens ansvar kring organisatorisk och social arbetsmiljö.

Läs också: Kraftig ökning av stressrelaterade sjukdomar bland akademiker

För ett år sedan kom Sacos rapport kring ökningen av stressrelaterade sjukdomar bland akademiker. Rapporten visade att sjukfrånvaron ökar snabbast bland landets akademiker och att just stress är den bakomliggande orsaken. En rapport från Civilekonomerna förra året visar på samma nedslående trend. Den ordinarie arbetstiden i Sverige är 40 timmar i veckan. Men verkligheten för många civilekonomer ser helt annorlunda ut. Drygt åtta av tio civilekonomer jobbar övertid varje månad och mest jobbar medarbetare inom privat sektor över.

Karin Malmström.

Både arbetsgivaren och den anställde ska tänka på att få till en bra dialog i vardagen. Att man återkommande diskuterar frågor kring arbetsuppgifter, krav, resurser och ansvar. Har arbetsplatsen ingen god arbetsmiljö kan det generera exempelvis sjukskrivningar som både är kostsamt för arbetsgivaren och den sjukskrivne, säger Civilekonomernas ombudsman Karin Malmström.

Saco-rapporten pekade till exempel på att antalet kvinnliga akademiker med psykiska sjukdomar, varav majoriteten var stressrelaterade, fördubblades mellan 2009 och 2013. Men även manliga akademiker är utsatta för psykiska sjukdomar och även där är de flesta just stressrelaterade. Undersökningar från Arbetsmiljöverket visar att 16 procent är oroliga för att deras jobb på sikt innebär hälsorisker. I åldrarna 50–64 år tror 11 procent att de inte kommer att orka arbeta fram till 65 år. Problemen är störst för kvinnor i kommunal sektor, där motsvarande siffror är 24 respektive 15 procent.

Läs också: Chefens ansvar att bana väg tillbaka efter sjukskrivning

Nu kommer Länsförsäkringar med ytterligare en nedslående rapport. Den visar att okunskapen kring Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer är stor hos småföretagare. Störst är okunnigheten hos riktigt små företag med 1 till 4 anställda. I den gruppen saknar 20 procent kännedom om föreskrifterna. I företag med 5 till 10 anställda är motsvarande siffra 7 procent. Endast åtta procent arbetar i dagsläget mer systematiskt på grund av de nya reglerna, nästan en av fyra (22 procent) anser att de inte varit till hjälp alls. 

Är medarbetare på små företag mer utsatta för dålig arbetsmiljö än medarbetare i stora organisationer? 

Jag tror inte dålig arbetsmiljö har med storleken på bolaget att göra utan snarare beror det på vilka som arbetar där, säger Karin Malmström.

Psykisk ohälsa som är stressrelaterad är det som ökar mest bland akademiker. Vad kan man göra på ett litet företag för att hjälpa kollegor att inte drabbas av psykisk ohälsa?
– Återigen – frågan om dialogen i vardagen. Hur ser villkoren och förutsättningarna för arbetet ut? Tydlighet är viktigt. Att få till en bra arbetsmiljö på en arbetsplats ligger på båda parter även om arbetsgivaren har huvudansvaret, säger Karin Malmström.

Läs också: Anmälningar om stress ökar med ny lag

Få småföretag uppger i Länsförsäkringars undersökning att de börjat arbeta systematiskt med arbetsmiljön. I småföretag med 1-4 anställda uppger sju procent att föreskrifterna faktiskt har bidragit medan motsvarande siffra för lite större småföretag är 15 procent. En av tre, eller 30 procent, anser att de redan jobbar systematiskt med arbetsmiljöfrågor. I samma undersökning anger tre av fyra småföretagare att de inte är oroade över att någon eller några av deras anställda ska bli sjukskrivna det närmaste året.

 – Vi ser att psykisk ohälsa ökar på arbetsplatser och nästan varannan arbetsgivare, oavsett kön, upplever att de inte har kompetens att hantera frågorna. Arbetsmiljöföreskrifterna ska bland annat förebygga risken att ohälsa uppstår på grund av den sociala eller organisatoriska arbetsmiljön och därför är det väldigt viktigt att småföretagen känner till föreskrifterna. De är en stor hjälp i att förbättra arbetsmiljön vilket vi ser behövs på många arbetsplatser idag, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

– Det finns många utmaningar för de mindre arbetsgivarna när det gäller arbetsmiljöfrågor. En del i föreskrifterna handlar exempelvis om att hjälpa medarbetare att prioritera, att avlasta vid behov och att ge dem utrymme för återhämtning. Det rimmar illa med att många småföretagare enligt våra siffror flyttar över arbetsuppgifter på andra medarbetare vid sjukskrivning, säger Kristina Ström Olsson.

Läs också: Stress och eget företag – en möjlig ekvation

Tre tips för hur småföretagare kan använda arbetsmiljöföreskrifterna:

  • Ha regelbundna medarbetarsamtal kring förväntningar, prestation och arbetsbelastning.
  • Säkerställ nolltolerans kring mobbning och särbehandling.
  • Jobba med tidiga insatser, genom att agera i tid vid fysisk eller psykisk ohälsa kan skadan minimeras. 
Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se