Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Vitt pussel mot mörkgrå bakgrund illustrerar en connector

Sluta coacha, börja connecta

En connector sammanför medarbetare istället för att ständigt coacha själv. Den här typen av ledarstil ökar både prestation och kunskapsdelning i en organisation, men förutsätter prestigelöshet. Men vad är en connector egentligen och hur blir man en sådan?

Att effektiv coachning kan bidra till ökad prestation och engagemang är numera vedertaget. Vad som inte är lika känt är att annan typ av coachning kan ha negativ inverkan på medarbetares prestation. Detta framkommer i en stor studie där man har undersökt vilka chefer som var bäst på att utveckla medarbetare i dagens arbetsklimat (Gartner 2017). Studien som bygger på intervjuer med drygt 7000 medarbetare och chefer i olika branscher visade ett tydligt samband mellan högpresterande medarbetare och ”connector managers” –chefer med en särskild coachningstil. 

Skaffa dig sociala superkrafter

Vad utmärker ”connectors”?

Detta är chefer med god självinsikt och förståelse för att mycket kompetens finns hos andra än dem själva. Därför coachar de främst inom områden de själva behärskar, och deras medarbetare sammanförs ofta med personer som har annan relevant kompetens. Detta synsätt och beteende skiljer sig markant från de chefer som i studien benämns som ”always-on managers”: de som tar på sig rollen att själva coacha i alla slags frågor oavsett egen expertis – en coachningstil som länge ansetts vara den mest framgångsrika. I studien framträdde ytterligare stilar som benämns som ”teacher manager” och ”cheerleader manager”, men ingen av dessa hade lika stark påverkan på medarbetarnas utveckling och prestation som just ”connectorn” och ”always-on chefen”. 

Nätverka med framgång, hjälp andra

Vad skiljer en connector-chef från en always-on chef?

En connector har 26 procent högre sannolikhet för att ha högpresterande medarbetare, medan ”always-on chefen” tvärtemot har en negativ inverkan på sina medarbetares prestation. Enligt Gartner beror detta på att ”always-on chefer” coachar alltför mycket och ofta, och inom områden de själva inte alltid behärskar. En connectors framgång å andra sidan handlar delvis om prestigelöshet och intresse. Dessa chefer inser sina begränsningar, men de ägnar också mycket tid åt att förstå sina medarbetares utvecklingsbehov för att kunna sammankoppla rätt personer. 

Ledare måste kliva ur sin bubbla


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

 

 

 

 

Så här blir du en connector

En framgångsrik connector arbetar aktivt för att utveckla sina medarbetare. Det handlar om att du behöver prioritera att coacha inom områden där du själv är trygg och kompetent – inte lägga tid på alla förekommande arbetsuppgifter och utmaningar. Ständig feedback och coachning kan nämligen upplevas som hämmande. 

Det som däremot är viktigt att investera tid i är att förstå dina medarbetares individuella behov. Först då kan du ta ställning till om det är du eller om någon annan i organisationen eller teamet som är bäst lämpad att stötta medarbetaren i just detta utvecklingssteg. Och sist men inte minst: var prestigelös och skapa goda förutsättningar för andras möten

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se