Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Semestern är här – missa inga lönetillägg

Semestern står för dörren och för att inte förlora din rättmätiga semesterlön är det bra att ha ögonen med sig. Det händer att arbetsgivare betalar felaktiga semestertillägg eller i värsta fall inte betalar semestertillägg alls.

Felaktigheter kring semesterlön sker ofta omedvetet på grund av att arbetsgivare eller arbetstagare inte vet vad som gäller. Fackförbundet Civilekonomerna jobbar just nu med en tvist om rörliga lönedelar med en arbetsgivare som hävdar att semestertillägget ingår i den lön som redan betalats ut.

– Det handlar om ett krav på 100 000 kronor. Medarbetaren ska ha ersättning som baseras på hela lönen, både den fasta- och rörliga delen. Inte bara den fasta lönen. Men det har arbetsgivaren motsatt sig i det här fallet, säger Civilekonomernas ombudsman David Dahllöf som inte vill kommentera det pågående fallet ytterligare.

Läs också: Tio vanliga frågor inför semestern

Flera fackförbund kan vittna om liknande tvister kring semesterersättningar som inte betalas ut av arbetsgivare. Unionen har flera hundra tvister varje år som rör lön och semesterlön.

Martin Wästfelt

– Vi ser arbetsgivare som driver verksamhet  trots att de saknar betalningsförmåga. De som inte gör rätt för sig betalar varken lön eller semesterlön. Sedan har vi tvister kring just rörlig lön, provisionsersättningar och bonus, om semesterersättning ska läggas ovanpå lönen, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.

Det finns också arbetsgivare som försöker hävda att semesterlön bakas in i chefslöner. Men till skillnad mot exempelvis LAS, undantar inte semesterlagen personer i ledande ställning. Det har inte alla arbetsgivare koll på.

– Min bild är att den här typen av tvister uppstår oftare med arbetsgivare utan kollektivavtal, tillägger Martin Wästfelt.

Läs också: Så hittar du lugnet till semestern

Då kan man fråga sig vad som gäller? Semestertillägget ska i regel betalas ut månaden efter din semester. Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal, återfinns regler om semesterlön i semesterlagen. För anställda med månadslön utgår semesterlön enligt ”sammalöneregeln”. Dock uppgår då semestertillägget med 0,43 procent av månadslönen, det vill säga en lägre nivå än vad som följer av regleringar i kollektivavtalet. För arbetstagare med varierande arbetsinkomster tillämpas procentregeln. Procentregeln innebär att tolv procent av den anställdes förfallna lön under det intjänande året betalas ut.

David Dahllöf.

– För rörliga lönedelar görs beräkning med tolv procent av underlaget, oavsett vilken princip som annars tillämpas, säger David Dahllöf.

 

Läs också: Vad gäller för förskottssemester?

Om något blivit fel har du rätt att kräva ditt semestertillägg för de senaste två åren. Då är det bra att ha anställningskontrakt, lönebesked och avtal till hands för att styrka din rätt.

 

Ha koll på semesterlönen – detta gäller!

Semesterlön ska utbetalas på i princip all ersättning. Det gäller såväl fasta– som rörliga lönedelar. Du har rätt till semesterlön på rörliga lönedelar som är kopplade till en individuell prestation.

Spara alla lönebesked. Om det blir en diskussion mellan dig och din arbetsgivare om vad som gäller är det enkelt att se vad du har rätt till. Skriv ut lönebeskeden, eller spara dem digitalt på privat lagringsställe. Om något blivit fel har du rätt att kräva ditt semestertillägg för de senaste två åren.

Spara alla bonus- och provisionsavtal. Det gäller även om du och din arbetsgivare årligen förhandlar och skriver nya avtal.

Skicka in beräkningen till din ombudsmannajour Om du är osäker på om du fått rätt semesterlön? Be först ansvarig för löner hos din arbetsgivare förklara hur de räknat. Är det därefter fortfarande oklart, skicka in beräkningen med din fråga till din ombudsmannajour som går vidare.

Så här beräknas semestertillägget 

Om man arbetar i privat sektor på en arbetsplats som har kollektivavtal, tjänar 40 000 kronor i månaden och tar ut 20 dagar i semester så ska semestertillägget bli 6 400 kronor. 0,8 procent per uttagen semesterdag i semestertillägg ska ligga till grund för beräkningen. Uträkningen blir då;  Lön 40 000 kronor x 20 semesterdagar x 0,8 procent, summa 6 400 kronor i semestertillägg.

Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal, återfinns regler om semesterlön i semesterlagen.

För anställda med månadslön utgår semesterlön enligt ”sammalöneregeln”, vilket i princip följer det beskrivna tillvägagångssättet ovan. Dock uppgår då semestertillägget med 0,43 % av månadslönen, det vill säga en lägre nivå än vad som följer av regleringar i kollektivavtal.

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se