Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Satsning på medarbetare i energibranschen

Energibranschen är en eftertraktad bransch bland många yrkesverksamma. Trygga arbetsvillkor, goda utvecklingsmöjligheter och lagom stora arbetsgrupper är viktiga framgångsfaktorer.

Energibranschen är en attraktiv bransch att arbeta i, en av de allra bästa utifrån de nyckeltal som finns i Attraktiv Arbetsgivarindex 2018 från Nyckeltalsinstitutet. Anja Alemdar, enhetschef politik och kommunikation på branschorganisationen Energiföretagen Sverige, förklarar att företagen i energibranschen har det gemensamt att de har trygga arbetsvillkor, goda utvecklingsmöjligheter och lagom stora arbetsgrupper där chefen har möjlighet att stötta sina medarbetare.

Läs även: Självmedkänsla får chefer att hålla i längden

Och hon lyfter fram kompetensutveckling som en viktig del i de möjligheter som ska erbjudas de anställda.

– Medarbetarna är de främsta ambassadörerna för varje arbetsgivare. Varje krona som läggs på employer branding riskerar att vara bortkastad om man inte också lever upp till det externa löftet på arbetsplatsen, säger hon.

Nyckeltalsinstitutet pekar bland annat på att branschen präglas av låg sjukfrånvaro, såväl långtids- som korttidsfrånvaro.

– Enligt forskningen finns det ett starkt samband mellan arbetsgruppens storlek och sjukskrivningar. Energibranschen har bra storlekar på arbetsgrupperna, cirka åtta medarbetare i snitt, så varje chef har tid att stötta sina medarbetare. Branschen arbetar också strukturerat med arbetsmiljöfrågor, vilket naturligtvis har betydelse, säger Anja Alemdar.

Läs också: Ledarskapet avgör arbetsmiljön

Dessutom har energiföretagen kommit långt med att kunna erbjuda lika karriärmöjligheter för män och kvinnor internt.

– Vi har fortfarande för få kvinnor i branschen, men att vi lyckats ge de kvinnor som väl kommit in i vår bransch samma möjligheter som män är naturligtvis glädjande. I grunden handlar det om att branschen har förstått vikten av jämställdhet som en strategisk konkurrensfördel både i konkurrensen om kompetensen och för produktiviteten. Men jag tycker det är svårt att skryta inom detta område, vi behöver fortsätta jobba med denna fråga för att alla män och kvinnor ska uppleva att de har samma möjligheter. 

Läs om: Företagsekonom som blev årets IT-kvinna

Mer från: , , , ,

Mer på civilekonomen.se