Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Så ser framtidens arbetsmarknad ut

Just nu är det ekonomernas arbetsmarknad. Men den förändras i snabb takt. Du behöver se till att hålla dig uppdaterad för att gå vidare i din karriär få rätt lön.

Framväxten av ny teknik, som artificiell intelligens, robotar och algoritmer, kommer att få 75 miljoner traditionella jobb att försvinna redan till 2022. Men det kommer även att skapas 133 miljoner nya jobb under samma period. Det visar en rapport från World Economic Forum. Bland annat behöver någon ta fram de processer som ska automatiseras.

Läs också: Gör så här för att hänga med i utvecklingen

Anette Wickholm.

– Du kanske kan bli processanalytiker eller robotiseringsledare, många nya roller inom det området kommer att kräva god ekonomikunskap, säger Anette Wickholm, rekryteringskonsult på Meritmind.

Förändringarna kommer att ställa nya krav på arbetstagare. Efterfrågan på såväl strategiskt som kritiskt tänkande och innovation ökar.

– Arbetsmarknaden för ekonomer ser väldigt bra ut just nu, men digitalisering och teknikutveckling kommer att förändra branschen. Arbetsuppgifter som går att automatisera kommer att rationaliseras bort och ekonomjobbet kommer mer och mer gå ut på att hitta kreativa lösningar, göra analyser och att lägga fram och förklara dem. En analytisk och pedagogisk förmåga blir viktigare, säger Annelie Almérus, kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen.

Läs också: Mjuka värden nästa stora trend för ekonomer som vill vara anställningsbara

Även teknikkompetens och god systemkunskap kommer att vara efterfrågat i framtiden. Anette Wickholms råd är att fråga din arbetsgivare om möjlighet till vidareutbildning, men också att själv fortsätta lära.

– IT-ekonomer är en nisch som efterfrågas som vi tycker är rätt svår att hitta. Du kan behöva byta arbetsplats för att exponeras för fler system och bygga kompetens. Våga utmana de system ni har och titta på vad ni kan automatisera. Att bli systemägare eller vara involverad i en robotiseringsprocess kan du använda i cv:t, det kommer att gynna dig, säger Anette Wickholm.

Mjuka värden, sådant som utmärker oss människor och som robotar inte kan ersätta, kommer att vara eftertraktat, som emotionell intelligens och att kunna samarbeta och kommunicera. Liksom att som ledare kunna involvera andra.

Läs också: Ekonom – så säkrar du upp din framtid

– Dessutom letar vi efter personer med ”grit”, förmågan att se misslyckanden som möjligheter och tillfällen att lära nytt. Lyft de delarna av din personlighet, säger Anette Wickholm.

Befolkningsutveckling och förändrad demografi kommer också att påverka arbetsmarknaden. På Arbetsförmedlingen ser man att behoven kommer att öka inom vård och omsorg, därmed kommer det även att behövas fler ekonomer inom området, berättar Annelie Almérus. Anette Wickholm fyller i att ökad globalisering gör att kunskap kring internationell reglering blir viktigt.

– Vill du bli riktigt efterfrågad så bygg spetskompetens inom regelverken, som IFRS och skattelagstiftning, tipsar hon. ’

Läs också: Het arbetsmarknad i nygamla branscher

Sex trender som påverkar din framtid

1 Snabba förändringar
Den höga förändringstakten kommer att medföra krav på engagemang och intresse att lära sig nya saker. Det går inte att luta sig tillbaka.

2 Integrerad ekonomiavdelning
Ekonomifunktionen blir mer central på företagen. När ekonomer är ute i verksamheten mer ökar kraven på att de ska kunna samarbeta, kommunicera samt vara pedagogiska.

3 Globalisering och outsourcing
Den internationella regleringen kommer att fortsätta, där mycket styrs av EU:s lagstiftning. Efterfrågan på kompetens inom regelverken är svår att mätta redan idag.

4 Demografiska förändringar
Befolkningsutvecklingen gör att det kommer att behövas fler ekonomer inom vård och omsorg, eftersom de sektorerna kommer att växa.

5 Automatisering och robotisering
Många av de enklare ekonomiuppgifterna kommer att kunna skötas av robotar. Samtidigt som vissa roller försvinner eller förändras tillkommer nya, som processexpert och robotiseringsledare.

6 Egen löneutveckling
Möjligheten att förhandla lön efter rätt föutsättningar ökar om du vet vad konkurrenter och kollegor har i lön. Ta chansen och fyll i Civilekonomernas löneenkät på Mina sidor.

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se