Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Så räknar du ut var du kan tjäna mest 

Det finns tre saker som är gemensamma för dem med sexsiffriga löner. Akavias löneexpert förklarar. 

Det finns många saker som påverkar vilken lön vi har. Mycket beror givetvis på oss själva, hur vi presterar och hur väl vi kommer överens med den som sätter lönen. Om vi är man eller kvinna påverkar lönen, vilken utbildning vi har, vår karriär och  sociala bakgrund. Det finns även forskning från Högskolan i Kalmar som hittat samband mellan hur långa vi är och vad vi tjänar.  

Fler uppsagda börjar studera

Men när man tittar på dem som tjänar allra mest är det tre saker som återkommer: Företagets omsättning, titel och geografi. Att sitta i företagets ledning, att vara chef eller senior rådgivare brukar innebära höga löner. De ekonomer som tjänar mest har nästan alltid titeln CFO.  

Gråhårig slätrakad man med rektangulära glasögon expert på kollektivavtal
Sören Lundgren.

– Det är en titel som tar över mer och mer från ekonomichef eller ekonomidirektör, säger Sören Lundgren, löneexpert på Akavia. Att ha den titeln innebär att man sitter i, eller nära företagsledningen, vilket alltid är bra ur lönesynpunkt. 

Åtta råd för din pension

Titlar som managementkonsult kan ibland indikera hög lön, förutsatt att det finns ett ”senior” eller något liknande i nära anslutning. Vissa säljare med provision kan också komma upp i höga löner så länge de är framgångsrika.

– Det finns också personer som betecknar sig controller men som tjänar betydligt mer än andra med samma titel. Men idag är CFO den mest gångbara titeln i den här kretsen, enligt Sören Lundgren. 

Den andra ledtråden om man letar efter höga löner hittar man i företagets omsättning.  Ett företag med mycket hög omsättning har naturligtvis större möjlighet att ge bra lön till vissa nyckelpersoner, oavsett hur lönerna ser ut i övriga företaget.  

En tredje ledtråd är geografi, eller snarare Stockholm. Ligger företagets huvudkontor i Stockholm är CFO-lönerna  högre än i övriga landet. 

Löneförhandling? Visa vilket ansvar du tar på jobbet

Hur är det då med skillnaden mellan män och kvinnor? Generellt tjänar män mer än kvinnor, men gäller det dem som tjänar mest? Lyfter man ut alla med titeln CFO ur Akavias statistik ser vi att medianlönen för män ligger på 90 000 kronor i månaden, och 80 000 kronor för kvinnor. Inom gruppen CFO är dessutom majoriteten män. 

Jämför vi ekonomer med en annan yrkesgrupp, kommunikatörer, är fördelningen mer jämn. Bland mellanchefer och höga chefer inom kommunikatörsyrket är medianlönen för kvinnor 75 000 kronor i månaden och 79 000 kronor för män. Bland kommunikatörerna i den här gruppen är kvinnorna i majoritet. Mäns och kvinnors löner skiljer sig med andra ord ungefär lika mycket bland dem som tjänar mest, som bland övriga löntagare. 

Privata sektorn tjänar bättre

Faktaruta: Vem har högst lön

Det finns tre sätt att identifiera personer med hög lön: 

Titel: En titel som antyder att man ingår i företagets ledning. CFO, VD CEO, någon form av direktör kopplat till funktionen, brukar kunna betyda att lönen är hög. 

Omsättning: Studera bokslutet. Ju större omsättning ett företag har, desto mer tjänar nyckelpersoner i ledningsgruppen. 

Geografi: Ligger företaget, eller företagets huvudkontor, i Stockholm är chansen större att hitta personer med sexsiffriga löner. 

 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

 

 

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se