Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Så odlas framtidens ledare

Jakten på blivande ledare gör att företagen kämpar allt hårdare om att locka till sig talanger – talanger som formas efter deras behov.

Traineeprogram är ett populärt sätt att på allvar ta sig in i en bransch och få en djup inblick i ett företag. Varje år börjar tusentals civilekonomer på något av de traineeprogram som erbjuds av allt från små kommunala bolag till multinationella koncerner. 

Både intresset hos kandidaterna och utbudet av traineeprogram har utvecklats stadigt de senaste 20 åren. Nu börjar det också dyka upp program för ekonomer på allt fler platser, menar Linus Paulsson, vd på Traineeguiden.

– Företag som tidigare enbart sökte civilingenjörer söker nu även ekonomer. Samtidigt sker det omvända med traditionellt väldigt ekonomtunga företag, som till exempel bankerna, säger han.

”Det är de som kan ta sig långt i företaget som alla vill åt.” Linus Paulsson, Traineeguiden

Dessutom ser han en tydlig trend med en ökning av traineeprogram för ekonomer inom offentlig verksamhet, på såväl myndigheter som kommunala och statliga bolag. 

Läs också: Kickstarta karriären med ett traineeprogram

Alexis Beaussant, strategikonsult på United Minds, har följt utvecklingen av traineeprogram under en längre tid. Han menar att något som gör upplägget extra intressant för företagen är att deltagarna är ”färska talanger”.

– Genom en noggrann urvalsprocess kan man se till att få in en kunnig individ, som samtidigt inte har hunnit präglas av andra bolag. Det är någon som man kan mata med intryck, så att hans eller hennes utveckling passar det egna företaget, säger han. 

Ett traineeprogram innehåller som regel moment som ger deltagarna en bra förståelse om olika delar av företaget, vilket kan leda till nya idéer om till exempel synergier och rationaliseringar. Något som blir allt viktigare när kraven på snabbhet, transparens och gränsöverskridande arbetssätt ökar i alla branscher.

– Visst är ett traineeprogram resurskrävande för ett företag, men det är snarast en investering för dem. Generellt sett är yngre talanger bättre än äldre ledare på att fundamentalt utmana affärsmodeller och hitta nya lösningar. I samarbete med erfarna medarbetare kan de bidra med ett mycket värdefullt disruptivt tankesätt.

Läs också: Rekryteraren: ”Att delta i ett traineeprogram visar att man vill utvecklas”

Globaliseringen påverkar i princip alla delar av samhället och traineeprogrammen är givetvis inget undantag. 

Alexis Beaussant, United Minds.

– Utlandserfarenhet är något som är attraktivt för många kandidater, och det blir allt vanligare med företag som erbjuder placering på tre-fyra ställen under traineeperioden. Många gånger kombineras det med att deltagaren får skilda arbetsuppgifter på de olika platserna, säger Alexis Beaussant. Även den snabba digitaliseringen sätter sina spår på programmen.

– Eftersom traineer är bland de yngsta medarbetarna på företagen så förväntas de också vara mer digitalt kunniga och intresserade. Det är ju både en välsignelse men också en utmaning. Det finns exempel på traineer som direkt fått ansvar för ganska avancerade digitala projekt, säger Linus Paulsson.

Läs också: Certifikat ska garantera kvalitet på traineeprogram

Enligt Alexis Beaussant är det vanligt att en traineeplats i praktiken fungerar som ett mellanting mellan en anställning och ett konsultuppdrag. Just digitalisering är då något som kan vara i fokus under traineens ”uppdrag”, menar han.

– Det är till exempel just nu mycket ”buzz” kring AI, artificiell intelligens. Jag tror att det kommer att bli allt vanligare att ett företag tar hjälp av traineen för att se över ett flertal delar av bolaget med frågeställningen om var det är relevant att göra en AI-satsning.

Detta innebär i sin tur att det är många företag som har blivit intresserade av att ta in exempelvis civilingenjörer med inriktning på industriell ekonomi, enligt Alexis Beaussant.

– Men jag tror även att det kommer att bli allt fler företag som lägger in ett inledande moment med en introduktion till exempelvis AI i sina traineeprogram, vilket är gynnsamt för bland annat civilekonomer.

Däremot tror han inte på någon radikal förändring av själva traineeprogrammen, med digitala moment i till exempel VR (Virtual Reality) eller AR (Augmented Reality).

– Nej, en stor del av vinsten med ett traineeprogram – för båda parter – är att deltagaren får jobba med många olika personer, på ett flertal avdelningar och på skilda platser. Den fysiska närvaron är fortfarande mycket betydelsefull i det här sammanhanget. 

Läs också: Det vill rekryterarna ha

Företagen å sin sida för en hård kamp om talangerna, när det gäller traineer såväl som vid vanliga rekryteringar. 

– Det är de som kan ta sig långt i företagen som alla vill åt, och det är klart att de vill ha kvar dem. Det finns en medvetenhet om att man måste vårda sina traineer väl – vilket i vissa fall kan slå över till att man målar upp sig som en drömarbetsgivare. Något som då inte visar sig stämma när den ordinarie anställningen tar vid. Det är givetvis inte alls lyckat, säger Linus Paulsson.

Enligt Alexis Beaussant är det så många som hälften av alla traineer som lämnar bolaget inom ett år efter de har fått en ordinarie anställning. 

– Det är relativt vanligt att företagen slarvar med avrapporteringen – debriefingen – efter traineeperioden. Det gäller att på allvar lyssna på vilka behov och idéer personen har. Gör man det så har man goda möjligheter att få in motiverade och hängivna unga medarbetare som är anpassade till företagets situation.

Att traineeprogrammen är ett alldeles lysande upplägg för båda parter är han helt övertygad om. Så bra att det kommer att dyka upp i andra former framöver.

– Det är ett klart attraktivt koncept, som i dagens läge ju är inriktat mot masterstudenter. Jag är säker på att det kommer att börja appliceras på framför allt young professionals med några års arbetslivserfarenhet – då är de ännu närmare till att bli ledare, och det är just där många företag behöver säkra återväxten, säger Alexis Beaussant.

Läs också: Fyra röster om tiden som trainee

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se