Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Tecknad man och kvinna vid skrivbord löser konflikter

Så löser du konflikter med djupsamtal

Konflikter bör lösas direkt när de uppstår för att inte leda till ohälsa. Men det är viktigt att hantera oenigheterna på rätt sätt. Det gör du genom att vara öppen och ärlig med vad du tänker och känner. Det skapar tillit och får motparten att agera på samma sätt mot dig.

Konflikter hör till det mest påfrestande och stressande man kan vara med om i arbetslivet. Om konflikter förblir olösta kan de med tiden också leda till kropplig och psykisk ohälsa. 

Mörkhårig slätrakad leende mogen man talar om konflikter
Anders Wendelheim.

– Därför är det viktigt att hantera dem så fort som möjligt, och allra helst direkt när de dyker upp, säger Anders Wendelheim, som är organisationskonsult och doktor i psykologi vid Stockholms universitet och i närmare 35 år har hjälpt företag med organisations-, ledar- och grupputveckling.

– Annars finns det en risk att de eskalerar, då man säger en massa saker till varandra som det blir svårt att ta tillbaka, och som i sin tur gör att det blir svårare att nå varandra, säger han.

Läs mer: Feedback framgångsfaktor

Anders Wendelheim menar att lösningen på en konflikt dels går att finna i relationerna mellan individerna i hela det system där de ingår – det kan vara en organisation eller ett företag. Dels att konflikter uppstår på grund av att folk försöker lösa dem på en alltför ytlig kommunikationsmässig nivå.  

Han pekar på att det finns en hel skala av kommunikationsnivåer: allt ifrån det konkreta och välkända – där vi pratar om sådant som vädret eller om att handla mat – ner till mer abstrakta och laddade ämnen där vi avslöjar någonting helt nytt: ”Jag har aldrig vågat säga det här tidigare, men jag har alltid känt mig rädd för dig”. 

Ju djupare ner på skalan samtalet sker, desto mer personligt blir det. 

– Samtidigt är det på de djupare nivåerna som möjligheten till en lösning av problemen finns, säger Anders Wendelheim. 

Det hänger ihop med att konflikter nästan alltid grundar sig i människors relationer och inte alls, som folk i allmänhet tycks tro, i sakfrågor, menar han.

Läs även: Lär dig förstå din jobbiga kollega

Därför brukar han förorda att personer som har hamnat i konflikt är så öppna mot varandra som möjligt, då det skapar tillit hos motparten som i sin tur sporrar till ny öppenhet.

– Genom att göra det får man igång en positiv spiral av öppenhet och tillit, säger han.

Det hjälper i sin tur de inblandade att nå ner till djupare kommunikationsnivåer där de blir så öppenhjärtiga att de vågar bekänna vad som ligger bakom deras tidigare ståndpunkter.

Fast det är jobbigt och kräver mod och fordrar att man är öppen med allt man upplever i stunden. Något som kan kännas skrämmande då man saknar kontroll över vad som ska hända. 

– Men när man väl kommit ner i öppenhets- och tillitsspiralen får man förhoppningsvis empati och förståelse för varandra, och då blir man tryggare, säger Anders Wendelheim.

Idag är det få arbetsplatser som hanterar konflikter på det här sättet, menar han.

– Många använder istället strukturella lösningar, som att flytta på någon, göra en organisatorisk förändring eller ändra på rutiner, där man egentligen skulle behöva komma ner på djupet och prata om vad det egentligen handlar om, säger han.

Det tydligaste tecknet på att konflikter behandlas alltför ytligt är att de upprepar sig.

– Man blir aldrig av med problemen då roten till dem hela tiden finns kvar.

I en tillitsfull miljö, däremot, där man litar på varandra och hanterar konflikter när de uppstår, och inte gör en sådan stor sak av dem, mår folk generellt sett mycket bättre.

– Rätt hanterade kan konflikter också vara utvecklande, säger Anders Wendelheim.

Läs också: Jämlikt ledarskap skapar effektiva team


Annons:

Bli medlem

Civilekonomerna avser att gå samman med Jusek och bilda ett nytt och modernt fackförbund. Här kan du läsa mer om det planerade samgåendet.

Anders tips för bättre konflikthantering

  1. Berätta för den andra att du upplever att ni har en konflikt, att du vill komma tillrätta med den och börja omedelbart.
  2.  Berätta hur du upplever konflikten. Be den andra ge sin upplevelse av den.
  3. Lyssna noga och ansträng er att förstå varandras perspektiv. Rota inte i det förflutna. Se framåt.
  4. Tänk på att konflikter har en komplexitet som kräver öppenhet och tillit för att kunna hanteras. Visa därför öppenhet då det skapar tillit hos den andra som leder till ny öppenhet.
  5. Var uppmärksam på vad som händer under samtalet. Undvik att låta tankarna skena iväg åt annat håll. Kom ihåg att uppmärksamhet och närvaro inger förtroende.
  6. Berätta vad du ser, hör, känner och tänker. Observera den andras kroppsspråk och mimik. I allt som pågår under samtalet finns information om vad som ännu inte blivit sagt, men som behöver komma fram för att ni ska kunna lösa problemet. Ta upp det du iakttagit.
  7. Sök tillsammans nya vinklar och lösningar på problemet. Ge inte upp förrän ni båda anser frågan vara löst.
Mer från: , , ,

Mer på civilekonomen.se