Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Foto: Istock

Så lockas ekonomer till stat och kommun

Karriärmöjligheter och ett samhällsnyttigt uppdrag får ekonomer att välja jobb inom stat och offentlig sektor. Rekryteringsbehovet av ekonomer är fortsatt stort.

Befolkningsökning och pensionsavgångar gör att den offentliga sektorn kommer att behöva rekrytera betydligt de närmaste åren. Primärt handlar det om tjänster relaterade till vård och omsorg, men efterfrågan på ekonomer är också stor. Det handlar om olika administrativa roller, men också om chefspositioner, berättar Caroline Olsson, sektionschef vid avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Läs också: Det går att göra karriär i offentlig sektor

– Ekonomer är viktiga på flera sätt. Med deras specialistkunskap kan de skapa stöd och struktur kring verksamheterna, men också vara aktuella för ledande befattningar.

En vilja att bidra till samhällsutvecklingen och bredden av karriärmöjligheter är två vanliga anledningar till att ekonomer söker sig till offentlig sektor, enligt Caroline Olsson.

– Variationen är en viktig drivkraft. Det finns möjlighet att jobba med en mängd olika arbetsuppgifter, men också på olika nivåer och områden. Från strategiskt ledningsarbete till att vara nära personal och brukare i daglig verksamhet.

Läs också: Jobb i kommunen ger möjlighet till balans

Men variationsrikedomen innebär också en utmaning för SKL när det gäller rekryteringar.

– De olika möjligheterna gör att det finns ganska vaga uppfattningar om ekonomijobben inom offentlig sektor. Det är ett dilemma, men vi försöker framhäva variationen. Den offentliga sektorn är en bra arbetsgivare om man vill jobba på olika håll i landet. Det är meriterande att ha erfarenhet från en kommun om man söker jobb i en annan.

Lönerna för ekonomer är i regel högre i privat än i offentlig sektor. Caroline Olsson säger att lönen har betydelse, men att valet av arbetsplats sällan sker enbart baserat på lön.

Läs också: Offentlig sektor behöver ekonomer

– Intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter, en bra chef, arbetsmiljö, möjligheter att utvecklas professionellt samt möjlighet att kombinera arbete och familjeliv är också viktiga faktorer. Jag tror att det är det sammantagna paketet av villkor och förutsättningar som avgör val av arbetsplats.

Statistiken tecknar en tydlig bild av efterfrågan på ekonomer inom statlig verksamhet. Antalet statsanställda har i genomsnitt ökat med cirka 1,2 procent under den senaste femårsperioden medan antalet ekonomer i statlig tjänst har ökat med 4,8 procent, enligt Arbetsgivarverket.

– Staten prioriterar en digital utveckling för att kunna erbjuda den service som allmänheten förväntar sig, och det behövs ekonomisk kompetens för att styra resurserna för en sådan utveckling, säger Lars Andrén, kommunikationschef på Arbetsgivarverket.

Läs också: Staten lockar inte ekonomstudenter

Fördelning civilekonomer

Knappt 16 procent av Civilekonomernas yrkesverksamma medlemmar återfinns inom offentlig eller statlig förvaltning.

Cirka 1 600 i kommuner och landsting. Ytterligare 100 i kommunala bolag.

Cirka 2 750 jobbar inom staten.

Källa: Civilekonomerna

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se