Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Så digitaliserade är olika branscher i Sverige

Hur digitaliserat är egentligen svenskt arbetsliv? Enligt en ny undersökning är det offentlig sektor som har högst digitaliseringsgrad. Inom den privata sektorn toppar branscherna finans och försäkring samt fastigheter.

Digitalisering, automatisering, robotisering. Viktiga framtidsfrågor som är glödheta i den allmänna debatten. Men hur ser läget ut just nu på svenska arbetsplatser? Mjukvaruföretaget Visma har låtit 1 200 vd:ar och ekonomichefer ranka den egna organisationens digitaliseringsnivå. 

Läs även: Fyra trender för framtiden

Offentlig sektor är, enligt undersökningen, allra mest digitaliserad med sina 52 procent. Finans och försäkring (48 procent) samt fastighetsbranschen (46 procent) toppar på den privata sidan. Detaljhandel och kommunikation placerar sig också högt medan digitaliseringsgraden däremot är låg inom transport, utbildning, byggverksamhet samt hotell- och restaurangbranschen. Genomsnittet ligger på 38 procent.

– I toppen finns branscher som drivit digitaliseringen under en längre tid. Många av dem jobbar mot en slutkonsument som efterfrågar digitala lösningar och hela verksamheten rör sig därför mer naturligt dit. I botten är branscher som upplevt stora omställningar senaste åren med pressad lönsamhet och knappa medel att kunna genomföra digitaliseringsprojekt, sammanfattar Carola Lissel, vd för Visma Software AB.

Läs även: Blockkedjorna början på en ny era

Fakta

Så digitala är olika branscher i Sverige:

1. Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring: 52 %

2. Finans- och försäkringsverksamhet: 48 %

3. Fastighetsverksamhet: 46 %

4. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar: 44 %

4. Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar: 44%

4. Informations- och kommunikationsverksamhet: 44 %

7. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering: 41 %

8. Annan serviceverksamhet: 40%

8. Försörjning av el, gas, värme och kyla: 40 %

8. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster: 40 %

11. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik: 39%

11. Tillverkning: 38 %

11. Vård och omsorg; sociala tjänster: 38%

14. Parti- och provisionshandel utom med motorfordon: 37%

15. Hotell- och restaurangverksamhet: 35%

16. Byggverksamhet: 33 %

16. Utbildning: 33 %

18. Transport och magasinering: 28%

19. Jordbruk, skogsbruk och fiske: 27 %

20. Kultur, nöje och fritid: 25 %

Vismas digitaliseringsindex mäter graden av digitalisering och automatisering av ekonomiska och administrativa processer i både privat och offentlig sektor. Resultatet baseras på en kvantitativ undersökning genomförd under juli 2016. Omkring 1 200 vd:ar och ekonomichefer i företag och kommuner har svarat. Respondenterna fick gradera på en skala noll till 100 procent hur digitala och automatiserade de anser sina organisationer vara avseende sju frågor om centrala ekonomiska och administrativa processer. Mer info här.

Mer från:

Mer på civilekonomen.se