Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Strukturomvandling när revisionsbjässarna säljer av

Under året har det skett förändringar hos bland annat PwC, KPMG och LRF Konsult, där bastjänster inom redovisning knoppas av så att byråerna kan fokusera på rådgivning och revision. En tveksam kombination, tycker vissa.

Digitalisering med bland annat molntjänster och automatisering gör att marknaden för redovisning och revision har förändrats under det senaste decenniet, och förändringarna fortsätter. Det leder bland annat till att det som kan ses som bastjänster inom redovisning tas över av en ny typ av aktörer med huvudfokus på effektivisering och ökad automatisering. 

Läs också: Revisorn som vill ha öppenhet inom revision

PwC sålde tidigare i år av sitt affärsområde för redovisning och lönetjänster till riskkapitalbolaget IK Investment Partner. Nu drivs verksamheten som ett eget bolag under varumärket Aspia, som även har köpt KPMG:s verksamhet inom redovisning och löneadministration.

Både PwC och KPMG beskriver bakgrunden till den strukturella förändringen som att de vill ”öka fokuseringen på revision och kvalificerad rådgivning”.

Peter Nyllinge

– Aspias verksamhet är i första hand riktad mot små och medelstora företag, ett segment där vi riktar om vårt erbjudande från revisions- och redovisningstjänster till revisions- och rådgivningstjänster, säger Peter Nyllinge, vd på PwC Sverige.

Läs också: Digitaliseringen ställer nya krav på revision

Genom en allt mer komplex värld och krångligare regelverk har dessa kunder fått ett ökat behov av rådgivning kring exempelvis skatt, hållbarhet, GDPR, it-säkerhet samt köp och försäljning av företag, menar han.

– Samtidigt ser vi att uppdelningen i två bolag ger Aspia nya möjligheter att satsa på en expansion, i form av till exempel nordisk verksamhet och nya tjänster, på ett annat sätt än när de behövde förhålla sig till de hårda regleringarna som styr revisionsverksamheten i PwC.

Att revisionsbyråer satsar på kombinationen revisions- och rådgivningstjänster är inte helt okontroversiellt. Efter några dramatiska händelser i den brittiska finansvärlden har det kommit krav från två mäktiga brittiska parlamentariska kommittéer om att tvinga fram en delning av verksamheten hos de globala revisionsjättarna. Detta för att undvika att de säljer konsulttjänster åt de bolag som de är satta att granska, konstaterar Lotta Engzell-Larsson i en ledare i Dagens Industri i våras.

Läs också: Digitaliseringen ger tid för mer kvalificerade uppgifter

Genom att skilja konsultaffären från revisionsaffären kan man förhindra de dubbla rollerna, menar hon. Enligt Lotta Engzell-Larsson bör myndigheterna i andra länder haka på, och kraven på styckning bör gälla globalt. 

Revisorsinspektionen följer frågan om ”audit only firms” – och framförallt den debatt kring detta som initierats i Storbritannien – med intresse, konstaterar Anders Ahlgren, chefsjurist på Revisorsinspektionen. Han lyfter samtidigt fram det så kallade EU-revisionspaketet, som trädde i kraft sommaren 2016, som syftade till att bland annat stärka revisorers och revisionsföretags opartiskhet och självständighet. Men han menar att det ännu är för tidigt att utvärdera effekterna av denna omfattande regelförändring.

Magnus Eriksson

Magnus Eriksson, vd på Aspia, lyfter i likhet med Peter Nyllinge fram fokuseringsmöjligheterna som en av de stora vinsterna i den pågående strukturförändringen.

– Vi kan ha ett helt annat fokus än när vi ingår i ett större sammanhang. Vår styrelse och ledning kan ha fullt engagemang för just vår verksamhet och för medarbetarna kan det bli mer stimulerande när de får arbeta med bolagets kärnaffär och får fler möjligheter till specialisering, säger han.

Läs också: Revisionsbranschen behöver bli mjukare

Trots en uttalad satsning på automatisering – Aspia har ambitionen att ”leda digitaliseringen” – menar Magnus Eriksson att mötet mellan leverantör och kund blir allt viktigare.

– En del tror att man inte längre behöver träffas när digitaliseringen blir ett allt viktigare verktyg, men det är helt fel. Det finns fortfarande ett starkt behov av mänskliga möten.

Han tar också avstånd från den spridda uppfattningen att effektiviseringarna gör att byrån kommer att reducera medarbetarskaran.

– Vi var från start 1 100 personer, och under hösten kommer vi att bli ännu fler. Dessutom planerar vi att nyrekrytera ytterligare 330 medarbetare under nästa år, säger Magnus Eriksson. 

Mikael Andersson, förhandlingschef på Civilekonomerna, kommenterar strukturomvandlingen:

– Det här är ett naturligt steg med tanke på den allmänna utvecklingen med ökad digitalisering och automatisering. Det är ett rationellt och givetvis väl medvetet beslut av de stora byråerna, som ser ett behov av att göra en strategisk inriktning på sin verksamhet.

– För deras del är det inom rådgivning som de stora affärsmöjligheterna finns framöver. Digitalisering av redovisning handlar i första hand om effektivisering, och byråerna vill gå åt ett annat håll. Deras kunder har ett allt större behov av rådgivning med tanke på ökade förväntningar på bland annat transparens och ökade krav på att produkter och tjänster ska bidra till en hållbar utveckling, säger Mikael Andersson.

Läs också: Ny storaffär inom redovisning när LRF konsult säljer

Detta har hänt

1 PwC meddelade i februari 2018 att de säljer Business Services, affärsområdet för redovisning och lönetjänster, till riskkapitalbolaget IK Investment Partner. Den 1 juli knoppades verksamheten med 1 100 medarbetare av och drivs nu i det nybildade bolaget Aspia.

2 Under sommaren köpte Aspia motsvarande affärsområde inom KPMG, med 300 medarbetare, och övergången sker under hösten. Aspia har också köpt den nordiska lönespecialisten DLN Payroll Services som har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

3 I mars 2018 meddelade LRF Konsult att de säljer 75 procent av bolaget till riskkapitalbolaget Altor. Under augusti 2018 förvärvade LRF Konsult också den snabbväxande digitala redovisningsbyrån Bokoredo. Inom de närmaste två åren planerar LRF Konsult att lansera ett nytt varumärke.

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se