Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Rekordlåg arbetslöshet bland civilekonomer – flest män får a-kassa

Arbetslösheten bland Civilekonomernas medlemmar sjunker från en redan låg nivå. Den senaste rapporten från Akademikernas a-kassa visar att bara 1,4 procent fick a-kasseersättning i april. Något fler män än kvinnor behöver a-kassa.

AEA-rapporten skvallrar om att sysselsättningen bland civilekonomer nu är rekordhög. Under april månad var det bara 379 av totalt 27 350 yrkesverksamma medlemmar i Civilekonomerna som fick ersättning från AEA. Det motsvarar 1,4 procent. I mars låg motsvarande siffra på 1,6 procent och tittar man ett år tillbaka i tiden var siffran 2,2 procent.

Därutöver stod ytterligare 198 medlemmar i Civilekonomerna utanför arbetsmarknaden, men befann sig i någon form av arbetslöshetsprogram.

Läs även: Nu är flest ekonomer kvinnor

Något fler män än kvinnor får a-kassa. Bland männen fick 1,7 procent ersättning i april medan motsvarande siffra för kvinnorna är 1,2 procent. Omräknat i personer handlar det om 200 män och 179 kvinnor. Könsskillnaden var dock något större för ett år sedan. Totalt finns det 15 375 kvinnliga och 11 975 manliga medlemmar i Civilekonomerna registrerade hos AEA.

Men även om a-kasseutbetalningarna är rekordlåga ligger civilekonomerna faktiskt över snittet för akademiker. I april fick 1,0 procent av akademikerna a-kassa. Totalt finns det 695 623 personer registrerade hos a-kassan för akademiker, enligt den senaste månadsrapporten. Merparten är medlemmar i något Saco-förbund, men 197 488 personer är direktanslutna till AEA.

Läs även: Ekonomer på topplista över bristyrken

Räknat i antal medlemmar så var det totalt 6 756 personer som fick arbetslöshetsersättning i april. Det är det lägsta antalet akademiker som fått ersättning under en månad sedan AEA:s mätningar startade i januari 2000.

Arbetslösheten bland akademiker är också betydligt lägre än bland andra grupper ute i arbetslivet. Under första kvartalet 2017 låg den på 1,48 procent. Det kan jämföras med 3,72 procent för IF Metalls a-kassa, 4,27 för Kommunals A-kassa samt 3,47 procent för Unionens a-kassa.

– På Akademikernas a-kassa har vi en låg arbetslöshet, den lägsta sedan 1990. Förra året var det 3,0 procent av våra knappt 700 000 medlemmar som var arbetslösa. Samtidigt har drygt 20 procent av alla våra medlemmar någon gång varit arbetslösa – var femte har alltså erfarenhet av att under en period varit utan jobb, skriver Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare Akademikernas a-kassa, i arbetslöshetsrapporten för 2017.

Läs även: Äldre ekonomer väljs systematiskt bort

Andelen som får a-kassa säger inget om den totala arbetslösheten. Under 2016 var det bara 38 procent av alla arbetslösa svenskar som också hade rätt till a-kassa.

– De som inte har rätt till a-kassa är förstås beroende av annat ekonomiskt stöd – vilket statistiken för försörjningsstöd visar på – hälften av alla som får ekonomisk hjälp av kommunen får det på grund av arbetslöshet, konstaterar Katarina Bengtson Ekström.

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se