Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Regeringen säger nej till återinförd revisionsplikt

Det blir inget återinförande av revisionsplikten. Det har regeringen kommit fram till efter att ha tittat på Riksrevisionens rapport om att återinföra revisionsplikten för små aktiebolag.

Nu har regeringen tittat på den rapport som Riksrevisionen kom med strax innan jul. Riksrevisionen hade i rapporten granskat konsekvenserna av den inskränkning av revisionsplikten för aktiebolag som trädde i kraft 2010 och i rapporten föreslogs att man skulle återinföra revisionplikten för små aktiebolag.

Läs också: Förslag: Inför revisionsplikten igen

Bland orsakerna till en eventuellt återinförd revisionsplikt fanns enligt Riksrevisionen bland annat att kostnadsbesparingarna för de småbolag som numera slipper anlita en revisor är liten och att dessa bolag har lägre tillväxt än bolag som har revisor. Revisionen skrev också att regelförenklingen underlättar ekonomisk brottslighet och skatteundandragande.

Nu svarar regeringen på Riksrevisionsn rapport, och svaret är: nej det blir ingen återinförd revisionsplikt. Regeringen skriver i sitt svar att ”Riksrevisionens iakttagelser av reformens konsekvenser är värdefulla”. Regeringen menar också att man kommer att ta hänsyn till rapporten i det fortsatta arbetet med regelförenkling fr företagare och även i det fortsatta arbetet med att förebygga ekonomiska brott och skatteflykt. Regeringen skriver vidare att man kommer att vidta ”andra åtgärder för att komma till rätta med de problem som Riksrevisionen tar upp.”

Läs också: Pessimism hos små revisionsföretag

Det är nu åtta år sedan man avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag. Den bakomliggande orsaken till avskaffandet var att det skulle bli enklare administration för små aktiebolag. Man ville dessutom på så vis minska kostnaderna för småföretagarna och stärka deras konkurrenskraft.

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se