Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Rapport: Här är 7 nya yrkesroller inom marknad

Automatisering, ökad efterfrågan på emotionell intelligens och mer fokus på insourcing. Här är framtiden för civilekonomer på marknadsavdelningar.

Jobbar du som digital analytiker, SEM- eller SEO-specialist eller som medieinköpare finns det en risk att ditt jobb automatiseras inom tre år. Det visar rapporten Framtidens byrå från rekryteringsfirman Bohmans nätverk.

Här har man gjort djupintervjuer med 20 marknadsdirektörer och byråledare på kommunikationsbyråer samt genomfört enkäter med 200 beslutsfattare på marknadsorganisatorer och byråer i Sverige. De jobb som hanterar stora datamängder försvinner, men i takt med digitaliseringen dyker det upp behov av nya kompetenser.

Sju nya yrkesroller listas:

  • Technovator: Översätter tekniska lösningar till sammanhållna kundupplevelser.
  • Kulturkurator: Utvärderar, förbättrar och utvecklar företagskulturen.
  • Konceptdirigent: Kommer in efter kreatörerna och skiftar fokus till att skapa koncept.
  • Affärsinspiratör: Är både projektledare och affärsutvecklare.
  • Varumärkesarkitekt: Ser till att kundupplevelsen är sammanhållen och konsekvent i alla kanaler.
  • Projektkatalysator: Utvecklar projekten och arbetar tvärfunktionellt med affärsutveckling. Argumenterar för idéer ur affärsmässigt och kulturellt perspektiv.
  • Varumärkesoperatör: Gör så att varumärket får liv internt så att varumärkeslöftet efterlevs.

Bohmans nätverk har även undersökt vilka personliga egenskaper som finns hos framtidens talanger. De flesta, 53 procent, angav grit (ambition, passion och engagemang). 46 procent ville se kreativitet och på delad tredjeplats, 41 procent, affärsmannaskap och problemlösningsförmåga. Lägst, 9 procent, hamnade besluts- och omdömesförmåga. Resultatet i rapporten Framtidens byrå visar även att kreativitet och EQ är det som ökar mest i betydelse.

– När människa och maskin möts ökar behoven av humana egenskaper, som till exempel kreativitet, kritiskt tänkande och förändringsbenägenhet. Företag och organisationer har helt nya krav på sig att vara tydliga med sin vision och sina värderingar. Det måste bli en sammanhållen varumärkes- och kundupplevelse. Därför är rollerna som varumärkesarkitekt och varumärkesoperatör samt projektkatalysator extremt viktiga för att lyckas riktigt väl med sin marknadsföring, säger Erik Haglöf, vd på Bohmans nätverk.

Francecsa O’Brien Apelgren är vd på Sveriges marknadsförbund. Hon menar att arbetsmarknaden är mycket bra för marknadsförare och kommunikatörer och att efterfrågan på dessa roller ökar framöver.

Francecsa O’Brien Apelgren.
Foto:Privat.

– Den digitala transformeringen ger upphov till nya företag, nya arbetsuppgifter och nya roller och med det nya titlar. Men det viktigaste består; att marknadsföraren förstår betalningsviljan av det man erbjuder på marknaden. Det kommer aldrig att ändras. En marknadsförare måste kunna paketera och leverera ett värde som människor vill ha och som de vill betala för. Så enkelt och så svårt är det, säger Francecsa O’Brien Apelgren.

Men hon påminner också om behovet av att vidareutbilda sig.

– Förändringar pågår och det snabbt. För att vara konkurrenskraftig måste du ha en inställning som gör att du tycker om att lära dig nya saker.

Rapporten visar även att insourcing blir allt vanligare framöver. Varumärkesägarna har under åren 2014-2017 valt att lägga drygt 30 procent av byråtjänsterna inhouse, och bedömningen är att trenden håller i sig under 2018 och de närmsta åren, men dock inte i samma takt.

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se