Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

”Privata sektorn betalar bättre”

Bank, finans och industri är branscher som erbjuder höga medianlöner för att locka såväl ekonomer och jurister som personalvetare och it-akademiker, visar färska siffror från Akavia.

Enligt en ny löneundersökning från Akavia har ekonomerna en medianlön på 50 000 kronor, men storleken på lönekuvertet varierar beroende på faktorer som geografiskt läge, bransch och sektor. Den bransch som ligger i lönetopp är telekom med en medianlön på 62 200 kronor för ekonomer. Därefter följer försäkring, it, industri och bank/finans – det vill säga privata sektorer.

Här finns jobben för ekonomer 2024

Ekonomer i kommunal sektor har en medianlön på 45 000 kronor, vilket är 15 procent lägre än ekonomerna i den privata sektorn. Ett liknande mönster märks inom Akavias andra yrkeskategorier. Medianlönen för jurister är 47 500 kronor med branscher som industri, bank/finans och försäkring längst fram. Juristerna inom den privata sektorn har en medianlön på 53 000 kronor, vilket är 15 procent mer än kollegorna som är statligt eller kommunalt anställda. Också för yrkeskategorier som chefer, it-akademiker och personalvetare sticker branscher som bank/finans och industri ut med höga medianlöner. Och även inom dessa tre professioner är löneskillnaden uppenbar mellan den privata och den offentliga sektorn.

Chef och löneförhandling – uppmuntra medarbetarna att ta ansvar

– Bank/finans och industri är branscher som generellt går starkt och därför betalar bra för att attrahera arbetskraft, säger Björn Floderus, analytiker på Akavia, och fortsätter:

– Ekonomer och jurister har spetskompetenser som eftersöks av de flesta branscher. Just bank- och finansbranschen genomgår en stor förändring där man anställer fler och fler akademiker än tidigare. Vi kan se att grupper som till exempel kundmottagare blir färre, medan grupper som privat- och företagsrådgivare växer. Med det växer även kompetenskravet på de som anställs. Värdet av universitetsutbildning, till exempel inom ekonomi eller juridik, blir större.

Med möjlighet att starta om karriären – när livet kommer emellan dig och jobbet

Kommunikatörer har en medianlön på 42 000 kronor medan motsvarande siffra för samhällsvetare är 43 200 kronor. Utmärkande för dessa professioner är att medianlönen ligger på nästan samma nivå inom den privata och den statliga sektorn (däremot ligger den något lägre kommunalt).

– För till exempel ekonomer är löneutvecklingen i privat sektor mycket kraftigare än inom den offentliga. Det är egentligen genomgående för hela arbetsmarknaden att den privata sektorn betalar bättre än den offentliga. Inom några grupper är löneskillnaden mindre mellan privat och offentlig sektor, till exempel för samhällsvetare som främst jobbar offentligt, säger han.

Allt fler ekonomer i statlig tjänst

Medianlönen skiljer sig inte bara åt mellan yrkesgrupper, branscher och regioner – utan också mellan könen. Den sistnämnda skillnaden är störst hos ekonomerna. En kvinnlig ekonom har en medianlön på 47 300 kronor, vilket är åtta procent lägre än medianlönen för en manlig sådan. Kvinnliga personalvetare och it-akademiker tjänar sju respektive fyra procent mindre än de manliga motsvarigheterna. Medianlönen för kvinnliga jurister är tre procent lägre än för manliga sådana.

Visa på det ansvar du tar på jobbet

– De procentuella skillnaderna är när man har tagit hänsyn till ålder, befattning och sektor, det vill säga det är inte rålönegapet. Det betyder alltså att trots att man tar hänsyn till skillnader i ålder, befattning och sektor mellan män och kvinnor har män en högre medianlön än kvinnor. Vad beror skillnaderna som återstår på? Det förklarar inte denna modell, säger Björn Floderus.

Löneläget är högre i storstäderna

 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se