Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Planera i tid för föräldraledigheten

Att vara hemma med barnen är något som de flesta ser fram emot. Men planera i tid och håll kontakten med arbetsplatsen råder Ulrika Emteryd, ombudsman på Civilekonomerna.

Frågor om föräldraledighet är vanliga i förbundets medlemsjour. Det bekräftar Ulrika Emteryd som både är ombudsman och operativt ansvarig för jouren.

Läs också: Har föräldralediga rätt till lönerevision?

Ulrika Emteryd.

– Frågorna är väldigt olika. Någon kan undra hur långt i förväg men behöver ansöka om föräldraledighet. En annan vill veta om arbetsgivaren kan kräva att man arbetar en viss del under föräldraledigheten.

Medlemmar som missgynnats på grund av föräldraledighet är ett återkommande ämne i jouren. Missgynnande är enligt lagen förbjudet, men verkligheten är ibland en annan, bekräftar Ulrika Emteryd.
– Missgynnande kan yttra sig på olika sätt. Det kan handla om att man missgynnas under en pågående rekrytering, att man inte får någon löneförhöjning, försämrade villkor eller att man inte får gå en viss utbildning.

Läs också: Föräldralediga får inte missgynnas

Vid missgynnande gäller det för facket att göra det antagligt att ett missgynnande skett av medlemmen. Arbetsgivaren måste kunna visa att missgynnande inte ägt rum. Ändå är det svårt att få rätt som arbetstagare.

– Ofta saknas bevisning och ord står mot ord. Ett tips är att spara exempelvis mejl och sms som kan bevisa det inträffade.

Ulrika Emteryd understryker samtidigt att de flesta arbetsgivare agerar schysst och korrekt mot sina anställda. Många är numera måna om föräldraledighet som en konkurrensfaktor för att vara attraktiva arbetsgivare.

För att företaget ska kunna planera och hitta ersättare ska arbetstagaren informera sin arbetsgivare om ledigheten senast två månader innan ledighetens början eller, om inte det är möjligt, så snart som möjligt.

Inför ledigheten bör den anställde även ta upp att han eller hon vill bli kallad till lönesamtal och utvecklingssamtal.
– Som föräldraledig ska du lönesättas som du gjordes innan ledigheten. Har du presterat bra innan ledigheten ska lönen under föräldraledigheten följa samma mönster och vice versa.

Läs också: Avtala med chefen vad som gäller innan vobb

Som anställd bör man också ha någon form av kontakt med företaget under föräldraledigheten, tipsar Ulrika Emteryd. Annars är risken att man missar viktig information. För att säkerställa en smidig återgång i tjänst bör anställd och chef mot slutet av ledigheten träffas för att diskutera vad som hänt under hans eller hennes föräldraledighet samt prata om förväntningar vid återgång i arbete och eventuella organisatoriska förändringar.

Just organisatoriska förändringar kan komma som en chock för föräldralediga. Ett exempel är när företaget vill behålla vikarien på jobbet som varit ditt.

– Vid en omorganisation hanteras föräldralediga som övriga anställda i företaget, föräldralediga är inte garanterade sitt tidigare arbete utan bara en likvärdig tjänst. Du som drabbas av en sådan situation bör absolut vända dig till den lokala akademikerföreningen eller till vår medlemsjour, säger Ulrika Emteryd.

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se