Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Pilotprojekt mot penningtvätt och terrorfinansiering

I sommar inleds ett samarbete på prov mellan polismyndigheten och fem storbanker. Syftet är att det ska bli lättare att få fram information som kan användas i arbetet mot kriminella nätverk och terrorister.

Polismyndigheten och fem bankerna i Sverige: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, lanserar ett nytt initiativ, SAMLIT, Swedish Anti-Money Laundry Intelligence Initative, för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorister. Initiativet inleds som ett pilotprojekt som avslutas i november.

Hårdare tag mot penningtvätt

Ekonomisk brottslighet kostar samhället mångmiljardbelopp och de finansiella uppläggen kan vara komplexa och svåra att upptäcka med dagens metoder. Polismyndigheten har redan idag rätt att begära information från banker enligt Lagen om Penningtvätt vilket de även kommer att kunna göra i framtiden. Men som det ser ut idag sker utbytet bilateralt mellan finanspolisen och den enskilda banken.

Det nya samarbetet ska förhoppningsvis ändra på det. Tanken är att finanspolisen och de fem storbankerna ges möjlighet att kollektivt dela information om metoder, misstänkta transaktionsmönster och nya typer av kriminalitet som man gemensamt identifierat.

Passa dig för mutbrott

porträtt kvinna långt mellanblont hår
Johanna Norberg.

– Det här är ett väldig viktig steg i kampen mot finansiell brottslighet, säger Johanna Norberg vd Danske Bank Sverige. Den här typen av brottslighet byter likt en kameleont hela tiden skepnad och mönster, så för oss innebär det här samarbetet en ökad effektivitet och proaktivitet. Vi hoppas att erfarenheten från pilotprojektet leder till flera möjligheter att dela information gällande misstänkta aktiviteter.

Pilotprojekt som kan bli omfatta fler och bli permanent

SAMLIT påbörjas under juni som ett pilotprojekt för att utvärdera och testa nya metoder för att dela information inom ramen för nuvarande lagstiftning men även se över vilka justeringar som behövs göras för att effektivisera arbetet mot finansiell brottslighet framöver. Piloten avslutas i november då projektet utvärderas innan det är officiellt tas i bruk 2021. Planen är att SAMLIT ska omfatta fler banker över tid.

Politiskt ointresse för korruptionsbrott


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

 

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se