Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Pessimism hos små revisionsföretag

Medan de stora revisionsjättarna planerar rekordmånga anställningar är tonen helt annorlunda bland småföretagarna i revisions- och redovisningsbranschen. Där breder pessimismen ut sig, enligt en ny undersökning.

När Civilekonomen nyligen kollade rekryteringsläget hos landets sex största revisionsbolag var tongångarna väldigt positiva. Totalt cirka 2 500 nya jobb räknar revisionsjättarna med under 2018 och flera av bolagen växer.

Läs även: 2 500 nya jobb på revisionsbyråerna nästa år

Bland de små och medelstora företagen är läget annorlunda. Enligt Vismas Affärsbarometer sjunker framtidstron från en redan låg nivå. Av alla 15 branscher som inkluderas i undersökningen är pessimismen allra störst inom revisions- och redovisningsbranschen. Bara 29 procent av småföretagarna i branschen förväntar sig att försäljningen kommer att öka under första halvåret 2018. 20 procent tror att den kommer att minska och 49 procent att den kommer att ligga på samma nivå.

– Det pågår en stor förändring i redovisningsbranschen, med såväl teknikskifte som prispress på löpande tjänster. De större och ofta internationella bolagen känner en större trygghet inför att de kommer att klara omställningen, medan mindre byråer är mer osäkra på om de har rätt kompetens och vilka effekter omställningen kommer att få på deras verksamhet. Frågan som främst ligger till grund för det här resultatet rör ju hur småföretagarna ser på sin försäljning under det kommande halvåret, kommenterar Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Läs även: Managementkonsulter startar eget

Det största raset i Affärsbarometern står branschen affärs- och organisationsutveckling för, som går från andra plats i våras till näst sista plats nu. Bara fyra av tio inom det området tror nu på ökad försäljning.

Sveriges mest optimistiska småföretagare är verksamma inom IT och telekom. Där tror hela 67 procent på ökad försäljning. Skola och utbildning samt handel är andra sektorer med många företagare som ser ljust på framtiden.
Sett över alla branscher är trenden positiv för fjärde undersökningen i rad. Nästan hälften, 46 procent, av alla småföretagare i Sverige, räknar med att försäljningen ska öka under de kommande sex månaderna. Flest, 24 respektive 21 procent, anger förbättrat produktutbud och ökat antal försäljningskanaler som de två främsta skälen till optimismen. Bara tio procent spår minskad försäljning, resten tror att den kommer att bli oförändrad, enligt enkätsvaren från 1 038 små och medelstora företag över hela landet.

– Att den positiva trenden håller i sig i många branscher betyder att fler småföretag kommer våga satsa långsiktigt. Då hela 99 procent av Sveriges företag är små och medelstora är det även ett tydligt tecken på ett positivt och stabilt ekonomiskt klimat i landet, säger Henrik Salwén.

Läs även: Egenföretagarens fem vanligaste misstag

Vismas affärsbarometer

 1. IT & telekom, 67 procent
 2. Skola/utbildning, 57 procent
 3. Handel, 54 procent
 4. Vård & omsorg, 53 procent
 5. Reklam, PR & kommunikation, 51 procent
 6. Fastighet, 46 procent
 7. Bygg, 45 procent
 8. El, värme & VVS, 42 procent
 9. Verkstad/industri, 42 procent
 10. Transport/åkeri, 42 procent
 11. Kultur, nöje & fritid, 42 procent
 12. Jordbruk/skogsbruk, 40 procent
 13. Hotell & restaurang, 40 procent
 14. Affärs- och organisationsutveckling, 40 procent
 15. Redovisning & revision, 29 procent
Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se