Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
kvinna erbjuder muta till man som kan ta emot den och fastna i mutträsket

Passa dig för mutbrott

Bjudresa eller exklusiv vinflaska – är det tecken på uppskattning eller mutbrott? Det som avgör är om gåvan kan påverka ditt yrkesomdöme. Men med kunskap, riskanalys och en öppen dialog med kollegor och chefer slipper du mutträsket. 

Mutbrott är en dyrbar affär, OECD beräknar att den globala kostnaden för korruption uppgår till svindlande 2,6 biljoner dollar per år. Organisationen uppskattar att det betalas mutor för över en biljon dollar om året. Korruptionen kostar även i form av minskad produktivitet, lönsamhet och tillit. 

I Sverige finns en relativt hög medvetenhet om antikorruption, tack vare tydlig lagstiftning och konstant mediebevakning. Men mutbrott fortsätter att förekomma. I höstas dömde till exempel Hovrätten tre offentliganställda chefer för mutbrott. Trion hade låtit sig bjudas på flera exklusiva middagstillställningar. Även de som bjudit cheferna fälldes för bestickning. 

Läs mer: Hårdare affärsklimat leder till fler mutbrott

Institutet mot Mutor, IMM, verkar för att motverka korruption och mutor i samhället. IMM har tagit fram en Näringslivskod för att vägleda företag om hur gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet får användas. Koden är medvetet strängare än lagen för att ge säkerhet och god marginal. 

Mörkhårig leende kvinna uttalar sig om mutbrott
Natali Phalén

– Många aktörer gör ett gott jobb men det saknas fortfarande kunskap på en del håll. Generellt kan proaktiviteten i arbetslivet bli bättre. Antikorruption är en strategisk ledningsfråga där man behöver vara medveten om riskerna, arbeta med utbildning och träning, samt diskutera svåra frågeställningar kontinuerligt, säger Natali Phalén, generalsekreterare på IMM.

På det personliga planet kostar mutan ofta mer än den smakar. Förutom att man kan bli av med jobbet och anseendet så är straffet för ett ringa mutbrott böter eller fängelse upp till två år. Ett grovt mutbrott kan ge fängelse upp till sex år och böter. Företaget kan också straffas med företagsbot, som i Sverige ligger på max tio miljoner kronor, vilket är ”löjligt lågt”, enligt Natali Phalén. I länder som USA och England kan skadestånden däremot bli oerhört kostsamma. För att undvika tråkiga överraskningar krävs alltså kunskap både bland medarbetare och på ledningsnivå.

Läs även: Ledarskapet avgör arbetsmiljön

– Ytterst är antikorruption ledningens ansvar. Men för offentliganställda är regelverket strängare än för privatanställda. Det spelar ingen roll om chefen sagt okej till en viss förmån, som offentliganställd har du ändå ett strikt personligt  ansvar mot allmänheten. 

I kontakten mellan offentligt anställda krävs därför särskild försiktighet. Det kan räcka att en otillbörlig gåva utlovats för att ett mutbrott ska anses förekomma. Natali Phalén rekommenderar därför att man vid minsta osäkerhet frågar mottagaren om det är lämpligt att erbjuda hen en viss gåva.

Civilekonomernas Riksförbund vill också motverka korruption i samhället. Förbundets medlemmar arbetar i alla sektorer på arbetsmarknaden, inom alla branscher och i verksamheter av olika storlek. Gemensamt är att de skapar, förvaltar och fördelar pengar och andra resurser. Civilekonomernas Yrkesetiska riktlinjer, som utarbetats i samarbete med både medlemmar och etiska experter, kom till för att öka insikten om etiska frågors betydelse i arbetslivet. De är uppdelade i delar, Yrkesrollen, Arbetsplatsen och Omvärlden.

– Etiska frågor är ofta komplexa och även om ansvaret för arbetet med att motverka korruption och oegentligheter ytterst ligger hos verksamhetsledning, måste alla i en verksamhet vara insatta i vilka regler som gäller. Det behövs en ständig dialog kring frågorna och ett tydligt levande regelverk, säger karriärrådgivare Nina Forssblad. 

Kunskap om regelverk är viktig, inte minst, om man arbetar i en internationell miljö. Sedan 2012 finns nämligen en lag som innebär att det är straffbart att betala mutor genom tredje part. Om du exempelvis anlitar en agent som får ekonomiska medel av ditt företag så är det ditt ansvar att kontrollera att pengarna inte går till mutor. 

I ärlighetens namn är risken inte överhängande att anklagas för mutbrott. Mörkertalet är givetvis stort. Mutbrott uppdagas främst genom att någon i ens närhet berättar, via revision eller journalistisk granskning. Så om du vill  slippa mutträsket har Natali Phaléns ett gott råd: Reflektera över om du kan stå för dina handlingar även om en journalist hör av sig?

Läs också: Om krishantering

VET DU VAD EN MUTA ÄR?

En muta är en otillbörlig förmån eller belöning – och det räcker med att du accepterat ett löfte om att ta emot den här gåvan. Vad som räknas som otillbörlig förmån styrs av omständigheterna. En förmån kan alltså vara godkänd i ett fall och en muta i ett annat. Vill du vara på den säkra sidan följer du Näringslivskoden som Institutet mot mutor tagit fram. Enligt koden är följande förmåner alltid otillbörliga: Penninggåvor, penninglån, arbete hos mottagaren eller leverans av varor och tjänster för privat ändamål, förmåner som är förenade med villkor att utföra något för givaren som din arbetsgivare inte har godkänt samt dold provision eller kickback till anställd uppdragstagare.  

4 STEG FÖR ATT UNDVIKA MUTTRÄSKET

  • Ta reda på vilka risker som finns på din arbetsplats när det gäller gåvor och kontakter. Finns en policy eller ett antikorruptionsprogram? Om så, ta del av materialet.
  • Prata om besvärliga situationer kring förmåner som kan uppstå med dina kollegor. Satsa på transparens och våga lyft svåra frågeställningar.
  • Skydda dig själv genom att fråga om hjälp vid tveksamma situationer. Dokumentera noga hela händelseförloppet.
  • Kräv ett tydligt ledarskap. Antikorruption är en strategisk fråga som alltid vilar på ledningen, även om du som enskild medarbetare kan bli dömd för mutbrott.

 

 

Bli medlem

Behöver du ett bollplank kring en etisk fråga? Du som medlem har tillgång till medlemssjour som ger dig råd och stöd.

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se