Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Kasserad vit datorutrustning symboliserar omstart på en karriär

Karriär med rätt till omstart

Kunskapsekonomin leder till en ökad rörlighet. Idag kan en karriär rymma både en och två omstarter. Skälen kan vara allt från uppsägning, ledighet eller sjukdom. Men vad krävs för att omstarten ska bli lyckad?

Vi lever mitt i en brytningstid. Industrisamhället tonas ut och ersätts alltmer av en kunskapsekonomi. Bränslet stavas digitalisering, automatisering och globalisering. Begreppet karriär omvandlas nu i förändringarnas kölvatten. I ett yrkesliv kan man behöva ta höjd för minst en omstart efter en uppsägning, ledighet eller sjukdom. Men det kan även handla om att man vill byta nivå från chefs- till en specialistroll, växla yrke eller bransch.  

Kortklippt gråhårig man med skäggstubb och glasögonen i pannan pratar om karriär
Jonas Mauritzson.

— Här kan korta uppdrag vara en stor fördel. De innebär en chans att lära något nytt på kort tid, bredda sin kompetens och samtidigt få in en fot på en arbetsplats. Korta uppdrag är dessutom en bra möjlighet att visa vad man går för, vilket är viktigt vid en omstart, konstaterar Jonas Mauritzon, rådgivare på TRR.

Erfaren ekonom, tumma inte på kraven

Trygghetsrådet är en neutral omställningsaktör, som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Jonas Mauritzson tar emot på huvudkontoret i Stockholm. I den ombonade co-working-miljön stöttas uppsagda privatanställda tjänstemän. Nio av tio aktiva arbetssökande får nya jobb efter omställningshjälpen. I genomsnitt tar det sex månader att få en positiv lösning, det vill säga ett nytt jobb, utbildning eller hjälp att starta eget företag efter första kontakten med TRR.

”Ju rörligare arbetsmarknaden blir, desto viktigare blir det att du regelbundet utvärderar din egen kompetens. Du ska inte vänta tills du blivit varslad, utan kompetensplanera kontinuerligt.” 

Jonas Mauritzson utgår från en tankemodell som ställer tre frågor: Vad kan du? Vem är du? Vad vill du? Svaren sammanfattas i vad man kan kalla ett erbjudande till arbetsmarknaden. 

Jonas Mauritzons tipsar om en bra omstart:

— Du behöver hjälpa arbetsgivarna att tolka din kompetens. Det är lätt att hamna i en berättelse av vad du redan har gjort, men ju mer framåtriktad du är desto mer ökar dina möjligheter i yrkeslivet.

De åtta vanligaste frågorna under en anställningsintervju

Aktivitet är ett nyckelord. Idag får mer än femtio procent av arbetssökande jobb via sina egna nätverk, medan bara fyra procent får jobb på annons, enligt beräkningar från TRR. Den dolda arbetsmarknaden är en väsentlig faktor att räkna med. 

Det gäller också att förstå att det inte räcker med individens ansvar. Mötet mellan människa och maskin leder också till nya yrkesroller som kräver vissa förmågor. Konsult och analysföretaget Kairos Futures jobbstudier visar att tekniska och sociala förmågor, driv och disciplin blir allt mer värdefulla egenskaper. 

Blond kvinna med rektangulära glasögon pratar karriär
Karin Andersson.

— Den svenska partsmodellen där de olika parterna kommer överens har varit framgångsrik men nu behöver vi förnya den för att möta ett mer dynamiskt arbetsliv. Vi kommer att arbeta mer integrerat mellan parterna för att skapa on-the-job-training och här ligger ju till exempel e-learning-industrin långt framme. Frågan är hur akademin utvecklas? Det handlar för dem, precis som för fackförbunden, om att ligga steget före och erbjuda relevant nytta, säger Karin Andersson, omvärldsanalytiker på Karios Future.

Akavias nya uppdrag

Omvärldsanalytikern pekar också på de stora utmaningar som följer med en rörlig, allt mer kunskaps- och idébaserad ekonomi. Samhällsklyftorna mellan dem som har rätt kompetens och dem som saknar rätt kompetens växer. Om man bor i en storstadsregion eller på landsbygden, är infödd svensk eller nysvensk är exempel på faktorer som spelar roll för de egna möjligheterna, inte minst vid en omstart. 

Så för att summera, kunskapsekonomin erbjuder många möjligheter, men individer har olika förutsättningar. Arbetsmarknadens parter bör därför samarbeta mer för att möta både organisationers och individers förändrade behov. Och individen behöver ständigt vara beredd på en omstart, ”det handlar om att vara utvecklingsbar för att kunna påverka sin egen framtid”, för att citera Jonas Mauritzson. 

Håll dig anställningsbar


Annons:

Vid årsskiftet bildar Civilekonomerna och Jusek det nya fackförbundet Akavia.

 

 

 

 

Dags att börja om?

När du söker jobb är det viktigt att du har den kompetens arbetsgivaren efterfrågar. Fundera över vad du har gjort de senaste månaderna för att stärka din kompetens, både när du söker nytt jobb och när du har ett arbete. TRR har tipsen på hur du kan utveckla dig och din kompetens och bli attraktiv för jobbet du söker.

  • Tacka ja till korta kurser och seminarier som du blir inbjuden till.
  • Gå med i en branschorganisation. De ordnar ofta seminarier och träffar som håller dig uppdaterad.
  • Omvärldsbevaka relevanta branscher via sociala medier och nischade medier, som till exempel branschtidningar.
  • Prenumerera på nyhetsbrev med fokus på den bransch eller de branscher du är intresserad av.
  • Se över utbudet av kurser och utbildningar på högskola eller universitet som kan öka dina chanser till ett nytt jobb.
  • Håll koll på vilka yrken det kommer att råda brist på framöver, men tolka inte prognoserna bokstavligt. Utgå från vad du själv vill. Följ utvecklingen och lär dig ny teknik.
Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se