Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Kvinna i rött och man i ljusblå skjorta flyttar kartonger inför samgåendet mellan Civilekonomerna och Jusek
Lee Wermelin och Jens Jacobsson.

Om det planerade samgåendet med Jusek: ”Vi gör inte detta för att spara pengar”

Attrahera yngre medlemmar, få en starkare position i samhällsdebatten och underlätta investeringar. Det är några skäl till att Civilekonomerna planerar för ett samgående med Jusek. Men vad kostar hopslagningen och känner medlemmarna igen sig i det nya fackförbundet?

Samgåendet mellan Civilekonomerna och Jusek är den största fackföreningsfusionen sedan 2008 då Unionen bildades efter en sammanslagning av handels- och industritjänstemannaförbunden HTF och Sif. Efter hopslagningen av Civilekonomerna och Jusek kommer det nya fackförbundet att bli det näst största inom Saco med drygt 130 000 medlemmar – och är därmed inte långt ifrån Sveriges Ingenjörer med 152 000 medlemmar. Lee Wermelin, förbundsordförande för Civilekonomerna, lyfter fram ett par anledningar till affären och skapandet av det nya fackförbundet. En sådan är att de två fackförbunden idag konkurrerar om samma medlemsmålgrupp, vilket medför onödiga marknadsföringskostnader. Dessutom har det med åren blivit allt knepigare att rekrytera yngre medlemmar.

Lee Wermelin.

— Idag växer vår potentiella marknad, alltså nyutexaminerade ekonomer, snabbare än vår faktiska medlemstillväxt. Om vi inte går ihop nu och investerar för att attrahera nya målgrupper, särskilt yngre, måste vi på sikt börja spara och rationalisera. Vi är två starka förbund med medlemstillväxt, om än inte tillräckligt snabb, som nu omgrupperar för att bli ännu mer attraktiva för både befintliga och nya medlemmar. Detta gör vi istället för att, som idag, sitta och konkurrera om samma medlemmar.

Läs mer: ”Nu kan vi säkra våra medlemmars intressen på lång sikt

Ytterligare ett motiv till samgåendet är att öka den opinionsbildningsmässiga slagkraften i och med att det nya fackförbundet alltså blir det näst största inom Saco-världen.

— När politiker idag vill prata med en akademisk organisation går de till Sveriges Ingenjörer, eftersom det förbundet är störst. Och vi tycker lika om mycket, men inte allt. Genom att ha splittrat upp ekonomkåren på två fackförbund har vi lämnat walkover i samhällsdebatten. När vi nu går ihop kommer vi att bli mer tongivande.

Läs också: Så gick det när danska ekonomförbundet slogs ihop med Djœf – Forskaren om svenska samgåendet

Ett annat skäl är att det blir enklare för ett större fackförbund att axla stora investeringar.

— Vi står inför en digitalisering av vår medlemsservice och skapandet av nya medlemstjänster. Sådana it-investeringar är precis lika dyra för ett mindre fackförbund med 45 000 medlemmar som för ett med 130 000, säger Lee Wermelin.

Läs också: Större och starkare tillsammans

Att flytta och slå samman organisationer är inte gratis. Inte heller i detta fall. Juseks ordinarie kontor på Östermalm i centrala Stockholm genomgår just nu ett renoveringsarbete. I höst ska Civilekonomerna lämna kontoret på Södermalm och tillsammans med Jusek flytta in i ett tillfälligt kontor i Sundbyberg. Därefter kommer de båda fackliga organisationerna att integreras och bilda ett nytt fackförbund med ett nytt varumärke som nästa år gör entré i det nyrenoverade kontoret på Östermalm. Utöver kostnader för själva flytten kommer Civilekonomerna – ihop med Jusek – att i samband med affären göra investeringar i varumärkesarbetet och integrationen av olika tekniska system. Tidningen Civilekonomen har bett om att få ta del av budgeten för samgåendet men nekats med hänvisning till att den är ”affärskritisk” eftersom det ”råder konkurrens med andra fackförbund”. Lee Wermelin säger dock att flytten och fusionen inte medför några direkta merkostnader för fackförbundet.

— Vi har sedan tidigare fått i uppdrag av fullmäktige att göra en större utvärdering av vårt varumärke. De pengarna är redan avsatta och påverkas inte av att vi gör varumärkesarbetet tillsammans med Jusek, säger hon och fortsätter:

— Att vi flyttar redan nu innebär en viss merkostnad, men det är viktigt för att vi ska kunna bygga en gemensam kultur. Dessutom blir det billigare för oss i Sundbyberg än vad det är nu på Södermalm. När vi sedan flyttar in gemensamt på Östermalm kommer vi att sitta aktivitetsbaserat med färre kvadratmeter per person än idag.

Läs mer: Går det att arbeta aktivitetsbaserat?

Jens Jacobsson, förbundsdirektör för Civilekonomerna, för ett liknande resonemang.

Brunhårig slätrakad man med stora svarta glasögon talar om samgående mellan Civilekonomerna och Jusek
Jens Jacobsson.

— Det finns inga planer på en höjd medlemsavgift för att finansiera flytten. De investeringar som vi gör nu kommer att bli en kostnadsbesparing på ett par års sikt. Vi kommer att få lägre lokalkostnader och skalfördelar på tekniksidan, säger han.

På tidningen Civilekonomensfråga om det i samband med fusionen istället kan bli aktuellt med uppsägningar av personal på fackförbundet, svarar Lee Wermelin:

— Nej, det kommer inte att bli några uppsägningar. Vi ser en rationaliseringspotential men detta i form av gemensamma lokaler och it-system. Vi gör inte detta för att spara pengar utan för att gasa oss ur uppförsbacken och investera i ett nytt och starkare fackförbund.

Civilekonomerna är idag ett renodlat ekonomförbund medan Jusek förutom ekonomer också organiserar jurister, systemvetare, personalvetare, samhällsvetare och kommunikatörer. I praktiken betyder affären att ett mindre homogent förbund går samman med ett större heterogent sådant, och att Civilekonomernas nuvarande medlemmar hädanefter får dela skuta med andra professioner. Efter fusionen kommer dock ekonomerna att vara den enskilt största yrkesgruppen i det nya facket. På frågan om det ändå inte efter samgåendet finns en risk att ekonomerna ”försvinner” bland fackets flera andra yrkesgrupper, svarar Lee Wermelin:

— Det finns en risk att vi förlorar dagens tonalitet med bara ekonomer, men vi kommer även framöver att bevaka ekonomernas särintressen. Samtidigt är det mer som förenar än särskiljer yrkesgrupperna. Inom Saco-sfären har Civilekonomerna och Jusek aldrig olika åsikter i arbetsmarknads- eller lönepolitiska frågor, säger hon och fortsätter:

”I arbetslivet jobbar ekonomerna ihop med jurister, personalvetare och kommunikatörer. Därför är det också bra med ett tvärvetenskapligt fackförbund som framöver inte kommer att konkurrera om en och samma yrkesgrupp. Om det enskilt viktigaste hade varit att ha ett renodlat ekonomförbund hade vi aldrig haft den här diskussionen och vi hade också haft Juseks ekonommedlemmar. Det har vi inte idag.”

Har Jusek varit bättre på att tilltala ekonomer trots att de inte har varit renodlade?

— Nej, inte bättre. Men de har framgångsrikt drivit ett multidisciplinärt förbund där ekonomer ingått.

Precis som andra fackförbund har Civilekonomerna genom åren gjort löpande avsättningar av kapital som kan användas vid händelse av en arbetsmarknadskonflikt. I vardagligt tal kallat strejkkassa. Vad kommer nu att hända med den i och med samgåendet?

— Den rörs inte utan blir intakt och Jusek utställer motsvarande garantier, säger Jens Jacobsson.

Kommer det bli aktuellt med en sänkning av medlemsavgiften efter samgåendet?

— Det är en fråga som kommande fullmäktige kommer att fatta beslut om. Styrelsen kommer dock att föreslå en mindre avgiftssänkning, säger han.

Läs även: Här är namnen på de nya fullmäktigeledamöterna

 


Annons:

Bli medlem

Civilekonomerna avser att gå samman med Jusek och bilda ett nytt och modernt fackförbund. Här kan du läsa mer om det planerade samgåendet

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se