Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Ökat ansvar för cheferna – anmälningarna om stress ökar

Antalet anmälningar om alltför stressig arbetsmiljö har ökat markant sedan ett förbud skrevs in i lagen.

Våren 2016 fick landets chefer ett ökat ansvar för att medarbetare inte ska fara illa psykiskt på sin arbetsplats. Bland annat handlar det om krav på att de resurser som finns ska räcka för att utföra tänkt arbetsmängd utan att arbetsbelastningen blir för hög.

Ulrich Stoetzer.

– Chefer ska enligt föreskrifterna också ha de kunskaper som krävs för att hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling samt att kunna arbeta förebyggande. De ska också ha förutsättningar att kunna göra det, från sina egna chefer, säger Ulrich Stoetzer, psykolog och sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Läs även: Chefens ansvar bana väg tillbaka

Skärpningen av arbetsmiljölagen har gett som konsekvens att utbildningsföretag ser en ökad efterfrågan på kurser för chefer kring de här frågorna, berättar Ulrich Stoetzer.

Men ännu mer intressant är att Arbetsmiljöverket kan se en markant ökning av anmälningar från skyddsombud när det gäller just problem med organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Under det senaste året, men framför allt under det senaste halvåret har det kommit in många fler anmälningar.

Arbetsmiljöverket arbetar med att sammanställa siffror som kommer inom kort.

Läs även: Kraftig ökning av stressjukdomar bland akademiker

Social hållbarhet

  • Begreppet social hållbarhet myntades 2013 av Malmökommissionen, en politiskt oberoende grupp som tillsatts av Malmö stad för att ta fram strategier för att minska skillnader i hälsa hos Malmös invånare.
  • Social hållbarhet handlar om en grupps eller befolknings hälsa och om kvaliteten på relationer mellan människor.
  • Olika initiativ har tagits för att definiera och kvantifiera social hållbarhet, men det har visat sig krångligt eftersom det är lätt att variabler exkluderas. Exempel på initiativ är FN:s globala mål för hållbar utveckling, Human development index och Happy planet index.
Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se