Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
en glad man på gatan lönestatistik ekonom löneförhandling

Nya toppnivåer för ekonomers löner

Årets lönestatistik från Civilekonomerna visar att det har skett en reallöneökning från förra året. För exempelvis statliga anställningar ligger löneutvecklingen på 4,5 procent.

Årets lönestatistik från Civilekonomerna visar att det har skett en reallöneökning från förra året. För exempelvis statliga anställningar ligger löneutvecklingen på 4,5 procent. Efter att 10 768 medlemmar i Civilekonomerna svarat på årets löneenkät, blev resultatet att medellönen för 2018 hamnade på 53 977 kronor. Det innebär att lönerna fortsätter att stiga stadigt, och den nya nivån är rekordhög.

Jämför man rakt av med 2017 års medellön (52 911 kronor) blir ökningen 2 procent, men det är missvisande att göra en sådan jämförelse, menar Sören Lundgren, lönestatistikansvarig på Civilekonomerna.

Läs också: Osjälviska får högre lön

– Sådant som exempelvis förskjutningar i åldersgrupper kan påverka resultatet en hel del, till exempel om det har kommit in många nya på arbetsmarknaden som därmed drar ner genomsnittet med sina relativt sett låga ingångslöner, säger han.

För exempelvis den som tog sin examen under 2018 ligger medellönen på 29 945 kronor sett till samtliga sektorer.

Därmed är det enligt Sören Lundgren betydligt intressantare att titta på den vägda löneutvecklingen, vilket innebär att den typen av fördelningsvariationer mellan åren inte påverkar resultatet. Det är en beräkning med vetenskaplig grund, som tillämpas av alla Saco-förbund när man talar om löneutveckling.

– Där framkommer då att de som är anställda i privat sektor hade en ökning av medellönen med 3,5 procent. I kommun och landsting låg det på 4,2 procent och de statligt anställda toppade med 4,5 procent.

Läs också: Lär dig löneförhandla som en mästare

Detta är intressant att jämföra med den allmänna löneutvecklingen i samhället, något som framgår av konjunkturlönestatistiken från Medlingsinstitutet. Deras prognos är att den definitiva löneökningstakten i Sverige hamnar på 2,6 procent för 2018. Sören Lundgren tycker att ekonomernas resultat måste betraktas som bra, eftersom det varit en period med modesta löneökningar.

– Vi har så låg inflation just nu att en lönehöjning med mellan 3 och 4 procent helt klart innebär en reallöneökning i praktiken.

Medianlönen för 2018 hamnade på 48 500 kronor, och den stora skillnaden jämfört med medellönen beror på att lönestatistiken inte följer en normalfördelningskurva. Det finns en förskjutning åt höger på skalan.

Läs också: Pensionen är en stor del av din lön

– Vi har ju inte direkt några fotbollsproffs med fantasilöner som medlemmar, men väl en del personer som sitter på höga positioner i sina bolag. Är man med i ledningsgruppen för ett av landets större företag så kan ju månadslönen ligga på, låt säga, mellan 300 000 och 400 000 kronor. Det slår förstås direkt på medellönen.

I en del andra fackförbund finns löneavtal som styr utvecklingen, men Civilekonomerna har valt att ha ”sifferlösa avtal”.

– Därför är det extra glädjande att se att löneutvecklingen så tydligt går åt rätt håll, utan att det är reglerat på det sättet. Vi tycker att det är viktigare att fokusera på processen i de här sammanhangen. Det avgörande är att man kan sitta ned med sin chef och gå igenom vad man kan göra för att påverka lönen framöver, säger Sören Lundgren.

Läs också: Finanssektorn kan rädda vårt klimat

 

Civilekonomernas medlemmars medellöner 2018

Medellön baserat på regioner:

Stockholms län 59 554 kronor/månad.
Malmö-Lund-regionen 53 747 kronor/månad.
Storgöteborg 52 303 kronor/månad.
Södra Sverige, exkl Malmö och Göteborg 48 774 kronor/månad.
Mellersta Sverige 50 261 kronor/månad.
Norra Sverige 47 582 kronor/månad.

Totalt medellön: 53 977 kronor, medianlön 48 500 kronor.

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se