Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Stämpelklocka illustrerar nya regler för revisorer

Nya regler ska underlätta för revisorer

Revisorsinspektionen inför nya regler om auktorisation, godkännande och fortbildning för revisorer. Timkravet kommer bland annat att tas bort. Syftet är att underlätta kompetensförsörjning och kompetensutveckling för revisorskåren. 

Den första juli träder Revisorsinspektionens nya regler om auktorisation och fortbildning för revisorer i kraft. Regelverket är ett svar på de stora förändringar som revisorsyrket genomgått, där faktorer som internationalisering, digitalisering och automatisering skapat nya förutsättningar för hur revision kan bedrivas. 

Läs mer: Om de förändrade kraven för att bli revisor

Timkravet för revisorer kommer bland annat att tas bort. Hitintills har en revisor varit tvungen att uppvisa ett antal revisionstimmar från de senaste fem åren. Men nu avskaffas kravet.

– Syftet är att underlätta för revisorer som har lämnat yrket och vill komma tillbaka. Vägen till att bli revisor är mycket lång och trots att den som återkomma till yrket kan vara mycket kompetent gör timkravet det svårt att återkomma till yrket, säger David Gripenhjärta, jurist på Revisorsinspektionen.

Myndigheten satsar också på kvalitativ bedömning av kompetens istället för kvantitativt krav.  För den som varit borta från revisionsyrket i mer än fem år görs en utvärdering av utbildning och erfarenhet, allt för att säkerställa att personen fortfarande har de kunskaper och förmågor som krävs. 

Läs även: De nya kraven på revisorsutbildning 

Även fortbildningskravet har setts över som en konsekvens av att fortbildning är ännu viktigare i en föränderlig omvärld. De nya reglerna stärker kopplingen mellan fortbildningen och grundutbildningen. Fortbildningen ska hållas inom ramen för de 19 ämnesområden som ingår i grundutbildningen och alla auktoriserade revisorer måste genomgå fortbildningen.

Bild med utredaren Ulrika Wallén uttalar sig om revisorer
Ulrika Wallén

– Revision är en viktig samhällsfunktion där revisorer skapar samhällsnytta och bidrar till samhällsutvecklingen. Det är viktigt att göra revisorsyrket attraktivt för att personer med hög kompetens ska söka sig till branschen, vilket bidrar positivt till kompetensförsörjningen av revisorer. Det är också avgörande att revisionsföretagen arbetar med andra strategier för att vara intressanta arbetsgivare och bidra till revisorsyrkets attraktivitet. Några exempel är ledarskap, arbetsmiljö, balans i livet och marknadslön, säger Ulrika Wallén, utredare på Civilekonomerna.

Läs också: Revisorn som vill ha öppenhet inom revision

Bli medlem

Arbetar du med revision och är mån om att hålla dig anställningsbar? Du som medlem har tillgång till våra många kostnadsfria seminarier.

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se