Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Sveriges Rikes lag illustrerar nya lagar 2019

Nya lagar 2019

Under 2019 införs nya regler och förändringar som påverkar spelreglerna på arbetsmarknaden. Slopad särskild löneskatt för personer över 65, höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt samt höjt tak för rutavdrag är några exempel.

Global Mobility är ett område som ständigt påverkas av nya lagändringar och nya procentsatser i princip varje år. Det är viktigt som arbetsgivare att följa de lagar som finns för att undvika eventuella bekymmer. I senaste numret av KMPGs Tax News har företagets Global Mobility team upprättat en sammanfattning av de nya lagar som har trätt i kraft hittills och kommande förändringar under 2019.

Individuell arbetsgivardeklaration
Den 1 juli 2018 infördes det nya rapporteringssystemet för arbetsgivaravgifter, vid tillfället var det enbart vissa företag som behövde rapportera på en individnivå. Sedan 1 januari 2019 ska alla företag rapportera enligt det nya systemet. Syftet med förändringen är att minska fusk och skatteundandragande. En konsekvens till följd av det nya systemet är att för 2019 ska ingen kontrolluppgift lämnas in förutom i vissa undantagsfall.

Rapporteringen sker månatligen, vanligtvis på den 12 dagen i månaden. Det förekommer undantag till detta beroende på bolagets omsättning och redovisningsperiod.

Läs mer: Kraven inom revision pressar medarbetarna

Höjt tak för rutavdrag
Från 1 juli 2019 höjs rutavdraget från 25 000 till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Avdraget är nu lika för alla oavsett ålder och tillämpas retroaktivt för hela 2019.

Slopad särskild löneskatt för personer över 65 
Från den 1 juli 2019 har den särskilda löneskatten avskaffats på ersättning som betalats ut till personer som vid årets ingång fyllt 65 år. Lagen gäller enbart ersättningar som har betalats ut efter den 30 juni och därför inte för hela året. Om personen är född mellan 1938 – 1953 ska ålderspensionsavgift betalas ut.

Läs om: En av tre ekonomer utsatt för ålderism

Sänkt arbetsgivaravgift för personer mellan 15-18
Från den 1 augusti 2019 behöver en arbetsgivare enbart betala ålderspensionsavgift om 10,21 procent för anställda som fyllt 15 men ännu inte 18 år. Överstiger lönen 25 000 kronor, måste du som arbetsgivare betala full arbetsgivaravgift på den del som överskrider 25 000 kronor. Reglerna gäller för lön som betalas ut efter 1 augusti oavsett intjäningsperiod.

Höjda skiktgränser för statlig inkomstskatt
Sedan 1 januari 2019 har skiktgränserna för statlig inkomstskatt ändrats. Enligt de nya lagarna har den lägre skiktgränsen ändrats till 490 700 kronor och den övre till 689 300. För personer över 65 år är den nya brytpunkten 504 400 respektive 703 00 kronor. De övre gränserna har enbart höjts med den årliga uppräkning medan den lägre har påförts extra 16 800 kronor.

Läs också: Ekonomlöner når nya rekordnivåer

Sänkt skatt för personer över 65
Sedan 1 januari 2019 har skatten sänkts för personer som vid beskattningsårets början fyllt 65 år. Skattesänkningen har skett genom ett förhöjt grundavdrag för inkomster mellan 60 500 – 1 177 000 kronor per år. För inkomster över 1 182 000 kronor påförs ny en höjd inkomstskatt eftersom de enligt nuvarande regler betalar lägre skatt än löntagare under 65 år.

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs
Från och med 1 juli 2019 kan du erhålla upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor som du har gett till godkända gåvomottagare. För att kvalificera sig för reduktionen behöver du minst ha gett 200 kronor till samma gåvomottagare vid et och samma tillfälle, skänkt minst 2 000 kronor under året och gåvan måste vara en penninggåva som är avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Reduktionen beräknas till 25 procent av gåvobeloppet, för att uppnå maximal reduktion måste du ha skänkt 6 000 kronor.

Läs även: Hon vill skapa app för hemlösa


Bli medlem

Är du nyfiken på din lön?  Du som medlem har tillgång till vår lönestatistik och rådgivning.

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se