Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Nya krav för revisorsutbildningen från 1 juli

I går blev det klart att de nya reglerna för blivande revisorer går igenom vid halvårsskiftet. Målet är att öka attraktionskraften i yrket och höja kvaliteten i utbildningen.

I går blev det klart att regeringen godkänner ändringarna i revisorsförordningens utbildningskrav för blivande revisorer. Revisorsinspektionen följde efter och fattade beslut gällande kraven revisorsexamen. Enligt Revisorsinspektionen så ger de nya reglerna en tydligare beskrivning av utbildningsinnehållet och möjliggör alternativa utbildningsvägar för blivande revisorer. Fram till år 2024 kommer övergångsbestämmelser att gälla, för att de som redan påbörjat sin utbildning till att bli revisor inte ska komma i kläm.

– Detta är ett mycket viktigt steg mot en framtidsanpassad revision, säger myndighetschef Per Johansson, i en presskommentar.

Läs också: Revisionsbranschen saknar mjuka värden

Revisorernas arbete har förändrats de senaste åren bland annat på grund av den tekniska utvecklingen. Behovet av att kvalitetssäkra det massiva informationsflödet och användarnas efterfrågan på icke finansiell revision är också viktiga faktorer. Samtidigt spelar internationella regelverk för revision och redovisning in.

”För att möta alla dessa utmaningar behövs delvis en annan kompetens och därmed finns det också ett behov av en förändrad syn på vilka krav på utbildning som ska ställas på den som vill bli revisor,” skriver Revisorsinspektionen. Målet är bland annat att öka både attraktiviteten för revisorsyrket och höja utbildningens kvalitet. 

För att du ska bli auktoriserad revisor i dag krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt åtta år. Minst tre år ska genomföras på universitet eller högskola. Därefter behövs också minst tre års praktisk utbildning under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor. Därefter bygger man på med två år teoretisk och praktisk utbildning. 

Exakt vad de nya kraven innebär finns dock ingen information om ännu, Revisorsinspektionen hänvisar till att man kommer att publicera mer information inom kort. Regeringen hänvisar till att man bifaller proposition 015/16:162 punkterna 1-14.

Läs också: Bara en av tio blir partner

De nya reglerna består av följande tre delar.

Ändringar i revisorsförordningen.
RI:s nya föreskrifter om revisorsexamen.
RI:s vägledning för prövning av utbildningsplaner.

De nya reglerna börjar gälla från 1 juli 2018. 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se