Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Ordförandeklubba i mörkt trä i mörk miljö som kan tillhöra ordföranden för delegation för senior arbetskraft

Ny ordförande för delegationen för senior arbetskraft

Politikern och tidigare fackföreningsledaren Anders Ferbe är ny ordförande för delegationen för senior arbetskraft. Delegationen ska arbeta för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet.

Grattis, hur känns det nya uppdraget?

Gråhårig man med skägg och rektangulära glasögon ordförande för delegationen senior arbetskraft
Anders Ferbe.

— Bra och intressant, det är viktigt för såväl individer som samhället att belysa den resurs som den seniora arbetskraften är.

 Vad kommer du att tillföra?
— Jag har drygt 40 års erfarenhet av fackligt arbete och därmed att arbeta med parterna på svensk arbetsmarknad. Eftersom parterna har en nyckelroll i de diskussioner vi för om senior arbetskraft kan min erfarenhet och kontaktnät kanske ha viss betydelse.

Han vill göra Sverige åldersmedvetet

 Vad ska delegationen leverera?
— Vi ska över tid opinionsbilda kring frågorna vilket vi gör via en rad skrifter och aktiva personer i delegationen, vi ska föra samtal med relevanta parter – inte minst arbetsmarknadens parter – och vi ska skriva ett slutbetänkande i höst som innehåller olika idéer och förslag hur resursen seniorer i än högre utsträckning kan tas tillvara.

Samband mellan ålder och arbetslöshet

 Varför är uppdraget viktigt?
— Vi blir alla allt äldre, därför är det viktigt att ta tillvara på seniorer i arbetskraften. På så sätt stärker vi såväl välfärden som pensionssystemet. Dessutom ökar solidariteten mellan generationerna.

Vad hoppas du blir resultatet av delegationens arbete?
— Konkreta förslag som parter och politiker kan ta till sig för att främja senior arbetskraft.

Erfaren ekonom, tumma inte på kraven


Annons:

Vid årsskiftet bildade Civilekonomerna och Jusek det nya fackförbundet Akavia.

 

 

 

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se