Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Ny konkursvåg väntar i höst

Den första vågen av konkurser i coronakrisens spår är över, visar ny statistik från UC. Men en andra våg väntar i höst. Fortsatt svårt för hotell och restaurang.

Pandemikrisens förändrade konsumtionsvanor har som bekant slagit hårt mot många av landets företag. Under mars och april ökade konkurserna dramatiskt. Men i maj sjönk antalet till nästan normala nivåer, med bara en femprocentig ökning jämfört med maj förra året.

Så drabbas Akavias medlemmar av krisen som följer Covid-19

– Många hade befarat att antalet företagskonkurser skulle fortsätta att öka men så har det inte blivit, säger Richard Damberg, ekonom på UC. Många företag som gick i konkurs under den första vågen hade dålig lönsamhet i sin sista årsredovisning. De var i regel små verksamheter med några detaljhandelskedjor inom mode som ett undantag. Just nu går 20 företag om dagen i konkurs jämfört med lika många under 2019.

Men faran är inte över. Snarare finns många tecken på att en andra våg av företagskonkurser är att vänta i höst.

Covid-krisen har varit väldigt tuff för många personalvetare

– Flera faktorer tyder på en andra konkursvåg i höst, bland annat det kraftiga tappet i BNP och förväntade arbetslöshetsnivåer på tvåsiffriga nivåer. En del av de företag som nu tappar i omsättning kommer att sättas i rekonstruktion eller i konkurs och det i många branscher. Många exportföretag upplever en negativ framtidstro, nybilsförsäljningen har rasat och så vidare. De som brukar gynnas i en lågkonjunktur är lågprisbolagen som kommer att få ett uppsving om pandemin klingar av. Även detaljhandeln har goda förutsättningar att klara sig bra vid en andra konkursvåg, säger Richard Damberg.

Arbetsgivaren i konkurs? Agera snabbt om du inte får din lön

Dystert för hotell och restauranger

De branscher som går mot trenden är hotell och restaurang, där konkurserna fortsätter att öka. Jämfört med i maj förra året ökade konkurserna med 54 procent.

– Ökningstakten har visserligen mattats av men det är fortfarande 2,3 företag som går i konkurs om dagen mot 1,5 under maj månad 2019. Hotellen står i det närmaste tomma och många restauranger kämpar för sin överlevnad. En tredjedel av alla varsel sedan i mars var relaterade till hotell- och restaurang, säger Richard Damberg.

Mer konkursstatistik, med bland annat fördelningen per län, finns här.

 

Alla företagare tänker inte på döden

 

 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se