Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Susanne Areschoug.

Ny bok: Så blir styrelsearbetet mer effektivt

Med en balanserad styrelse blir lönsamheten högre än med en homogen styrelse. Det är filosofin bakom en ny bok som ska fungera som en guide för ett effektivare styrelsearbete i små och medelstora företag.

Bakom boken Samspelet i styrelserummet – smarta drag för framtiden står fyra författare som ingår i teamet för Säkra Kvinnor Styrelsebalans, som arbetar för att skapa debatt och förståelse för de ekonomiska vinsterna med balanserade styrelser.

Marianne Nordmark, Karina Lindgren,
Malin Friis-Liby och Susanne Areschoug.

– Detta är inte i första hand en jämställdhetsfråga, utan en fråga om att ta tillvara all kompetens i samhället och på så sätt skapa ett framgångsrikare företags-Sverige. Det vinner vi alla på, betonar Susanne Areschoug, utbildad civilekonom och en av de fyra medförfattarna i boken.

Läs även: Nu är det employee advocacy som gäller

Det är också en employer branding-fråga, tillägger Areschoug som själv har lång erfarenhet från rekryteringsbranschen.
– Om inte styrelsen arbetar på ett modernt och attraktivt sätt så får man heller inte den bästa personalen till bolaget. En vd vill veta vilka som arbetar i styrelsen och att man tillsammans kommer att kunna driva bolaget på ett professionellt sätt.

Mycket av det ni tar upp i boken är saker som man pratat om i decennier. Varför har vi inte kommit längre?
– Jag ställer mig precis samma fråga. Om alla förstått vinsterna av att arbeta på ett modernare sätt även i styrelser så hade det sett annorlunda ut. Beror denna tröghet på bekvämlighet, okunskap eller ointresse? Det vågar jag inte svara på, men jag hoppas att denna bok kan bli en källa till inspiration.

Läs även: Förbered för karriären redan under studietiden

Ekonomisk lönsamhet brukar annars vara en drivande faktor, varför fungerar det inte här?
– Normer, vanor och kultur spelar större roll än vad vi tror ibland. Vi gillar att umgås med likasinnade, vi känner oss trygga och behöver inte reflektera så mycket över relationer och kommunikation. Det är enklast så och människan är i grunden bekväm. Det krävs mod att förändra. Börjar man titta på kompetens krävs det mer av resten av gruppen.

Handlar det också om en rädsla för att förlora kontrollen?
– Ja, men då har man ägardirektiven som stöd. Om man skriver ned kärnan av företagets värderingar så måste styrelsen förhålla sig till det. Det finns också en del okunskap om hur man jobbar för att bevara värderingar som är viktiga och samtidigt attraherar den bästa styrelsen. Framtida styrelser kanske ska bestå av en kärna med ledamöter som kompletterar varandra och arbetar bra ihop. Och kanske ska man lyfta in specialistkompetens vid vissa frågeställningar eller vid de perioder när behovet finns.

Läs även: egenföretagare versus egenanställd

Hur ska man gå till väga vid rekryteringen för att få en balanserad styrelse?
– Börja med en utvärdering. Vad finns det för kompetenser och vad behövs för kompetenser de närmaste åren? På så sätt får man fram en kravprofil. Gå ut brett. Använd nätverk och dra nytta av styrelsepooler. När man har fått fram olika kandidater återvänder man till kravprofilen och jämför kompetens, erfarenhet, personliga egenskaper och potential. Moral och integritet är viktiga i sammanhanget. Varför inte göra olika test? Slutligen, glöm inte att göra en ordentlig bakgrundskontroll.

Är inte risken stor att man ändå till slut väljer den kandidat som känns mest ”trygg”?
– Den risken finns alltid, men med en sådan rekryteringsprocess så kommer i alla fall slutkandidaten att ha rätt bakgrund och erfarenheter och man kommer att ha valt bland en mängd kandidater med olika synliga och osynliga kvaliteter – kvinnligt och manligt, ungt och gammalt, etnicitet, socioekonomisk bakgrund – som matchar de behov som styrelsen har.

Läs även: Så tänker du nytt och annorlunda vid rekrytering

Vad är den största utmaningen just nu för att få rätt kompetens i en styrelse?
– Nivån på det generella intresset. Många kompetenta personer väljer bort styrelsearbete av olika skäl. Man kanske upplever att det inte sköts seriöst, tar för mycket tid eller är för tråkigt. Digitaliseringen och globaliseringen har medfört snabba förändringar på arbetsmarknaden, men rörelsen och mångfalden i dagens styrelser är inte alls densamma.

Susanne Areschoug

Ålder: 51.
Bor: I centrala Göteborg.
Familj: Sambo Lennart och dotter Stella.
Utbildning: Internationella ekonomlinjen med marknadsföring som fördjupning och franska som inriktning, 1990.
Gör: Är vd på Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB och senior rekryteringskonsult på Dfind Finance, rekryterings- och konsultföretag specialiserat på ekonomi och finans.

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se