Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Grön tavla med matematiska formler symboliserar Sacos studentkongress

Motioner som ska gynna studenter

Fler vägar in till högre utbildning och en miniminivå för antalet undervisningstimmar. Det är några exempel på vad Akavia studerandesektion lyfter fram i sina motioner inför Sacos studentkongress.

Akavias studerandesektion har lämnat in hela sex motioner till Saco inför studentkongressen.

Porträtt ung man skägg glasögon Albert Ohlin– Det är ett relativt högt antal, vilket framför allt beror på att vi i styrelsen har haft många bra diskussioner under året om vilka förändringar vi skulle vilja se på högskoleområdet i Sverige. Det är därför också en bra blandning på motionerna, säger Albert Ohlin som ingår i styrelsen för Akavia studerandesektion.

Han lyfter bland annat fram en motion som handlar om att de vill se fler vägar in på högre utbildning. De menar att dagens antagningsprocess till högskolan är alltför snäv för att kunna spegla den bredd av kompetenser som finns i landet. Istället vill de ha en ökad flexibilitet i antagningsförfarandet, så att studenter har möjlighet att visa sin kompetens på olika sätt.

Öka din kompetens och din lön

Andra exempel på vad de tar upp i sina motioner är att alla högskolestudier ska erbjuda minst tolv timmar undervisningstid i veckan och att de vill se utökade praktikmöjligheter i statlig sektor.

– Vi har också lämnat in ett förslag på hur Saco studentråd i framtiden skulle kunna ha en jämnare fördelning mellan kongressdeltagare från de olika förbunden jämfört med antalet studentmedlemmar i respektive förbund.

Albert Ohlin berättar att diskussionerna i styrelsen har tagit avstamp i vilka förändringar de tror att förbundets medlemsgrupper vill se.

– Det handlar om att säkerställa en god undervisning för studenter och att allting runt om studierna ska göras enklare, så att mer fokus kan ligga på att faktiskt vara student, säger han.

En av de motioner som han brinner lite extra för är den om ”ett golv” – en miniminivå – när det gäller lärarledd tid vid utbildningarna.

– I en tid då mycket undervisning digitaliseras och det fortsätter att bli fler studenter är det viktigt att vi säkerställer att all undervisning vid svenska högskolor håller hög kvalitet. Ett golv i lärarledd tid är ett sätt – bland många andra – att kunna ha mer kontroll över att alla utbildningar får tillräckliga resurser.

Rutiner behövs för distansstudier

Han konstaterar också att resurserna är alltför ojämnt fördelade i dagens läge:

– En del av våra medlemsgrupper får nöja sig med så lite som sex timmar undervisning i veckan, medan andra utbildningar kan få en bra bit över 20 timmar i veckan. En viss snedfördelning mellan ämnen och undervisningsnivå är naturlig, men den kan inte bli för stor – det underblåser både faktiska ojämlikheter mellan studiegrupper och skillnader i synen på olika studier.

Fakta om studerandesektionen: Styrelsen för Akavia studerandesektion valdes vid årsmötet i december och består av Albert Ohlin, Gösta Lundström, Moa Pålsson, Evelyn Frylén, Sofia Backlund, Ella Säfström, Max Emanuelsson och Josephine Svahn. Även Alice Törnlund och Halima Hussein, som varit styrelseledamöter under året men inte är det längre, har varit delaktiga i arbetet kring motionerna.

Ordförande i Akavias studerandesektion


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

 

 

 

 

 

Mer från: , , ,

Mer på civilekonomen.se