Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Min tjänst görs om – vilka är mina rättigheter?

Din tjänst försvinner på grund att företaget aviserar arbetsbrist. Kan du få en annan tjänst inom bolaget? Akavias förhandlare/rådgivare Camilla Bång Berg svarar på en medlemsfråga.

Den här texten är hämtad ur Akavia Aspekt som är den tidning som ersätter Civilekonomen och Karriär. 

Fråga: Jag är affärsområdeschef i ett större bolag och har fått veta att min roll kommer att tas bort på grund av ”arbetsbrist”, men det handlar snarare om att minska overheadkostnader och att två affärsområden slås ihop. Jag har varit anställd i åtta år och bör ha en bra plats i turordningen. Borde inte jag ha rätt till den nya tjänsten som affärsområdeschef, framför min mer juniora kollega? Vilka är mina rättigheter?

Därför är det bra att jobba på en arbetsplats med kollektivavtal

Svar:

Ombudsman Camilla Bång Berg Foto: Emelie Asplund

 dessa tider är tyvärr din fråga ganska vanlig. Chefsroller kan ligga illa till när bolaget är ute efter att kapa kostnader. Det behöver inte vara ont om uppgifter för att det ska anses vara en situation med ”arbetsbrist”, vilket mer är en juridisk-teknisk definition när en roll tas bort. 

Din arbetsgivare har rätt att omorganisera verksamheten – dra in tjänster och skapa nya – enligt principen om arbetsgivarens rätt att ”leda och för­dela” arbetsuppgifter. Dock ska arbetsgivaren, när det är fråga om arbets­brist, först förhandla enligt MBL med berörd facklig organisation och tillämpa las, lagen om anställningsskydd, korrekt när det gäller de individuella konsekvenserna. 

Om resultatet av omorganisationen är att din tjänst försvinner, ska arbetsgivaren enligt las utreda om det finns någon ledig tjänst att matcha dig mot. Det kan handla om den nya tjänsten som affärsområdeschef, men det kan även finnas andra lediga roller – eller andra villkor – du kan bli erbjuden. Arbetsgivaren kan inom ramen för en ny organisation även sätta de kvalifikationskrav som är nödvändiga för den fram­tida verksamheten. 

I detta läge kan andra kolleger också ha mist sina roller. Arbetsgivaren har här flera hänsyn att ta, och har rätt att placera ”rätt person på rätt plats”. Så din mer juniora kollega kan få ett erbjudande om den nya rollen, medan du blir erbjuden en annan vakans. Du bör dock inte ta ställning till en ny roll utan att veta alternativen. 

Ett omplaceringserbjudande ska vara skriftligt, innehålla en beskrivning av rollen och villkoren, såsom till exempel lön. En skälig betänketid ska du också ges (en vecka kan vara rimligt) och naturligtvis rådrum att kontakta din förhandlare från Akavia eller en lokal förtroendevald. 

Skulle du tacka nej till ett skäligt erbjudande har arbetsgivaren rätt att säga upp dig med avtalad upp­sägningstid. I den situationen blir alltså inte turordningen aktuell. 

Blir du däremot inte erbjuden någon vakant roll ska arbetsgivaren erbjuda dig en senare anställd kollegas befattning enligt turordningen, om du har så kallade tillräckliga kvalifikationer. Ofta vill arbetsgivaren dock inte rubba turordningen och kan erbjuda extra månadslöner i kompensation om du kan tänka dig att avstå. 

Men allt detta kan vara komplicerat att genomlysa. Därför ska frågan förhandlas och du ska få rådgivning genom hela processen. Kontakta oss på Akavia så reder vi ut begreppen och du får en egen personlig förhandlare i ärendet. 

Det här gäller vid varsel och uppsägningar

Den här texten är hämtad ur Akavia Aspekt som är den tidning som ersätter Civilekonomen och Karriär. 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se