Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Måste jag vara tillgänglig – och nio andra vanliga semesterfrågor

Går du redan i semestertankar? Förståeligt. Men innan du går på din välförtjänta sommarledighet kan det vara bra att läsa det här. Hans Franklin, ombudsman hos Civilekonomerna, reder ut vilka regler som gäller kring semestern.
Hans Franklin.

Är jag skyldig att kolla jobbmejlen när jag är ledig? Vad händer om jag blir sjuk mitt under semestern? Vad är semesterlön? Det finns en rad frågor som är bra att känna till inför den stundande sommarledigheten. Hans Franklin, ombudsman hos Civilekonomerna, svarar här på de vanligaste frågorna kring rätten till semester.

Måste jag vara tillgänglig under semestern?
Semesterlagen ger den anställde rätt till vila och rekreation. Under semestern ska den anställde inte utföra något arbete, då spricker tanken som finns i lagen om att semestern ska ge möjlighet till återhämtning och ge förutsättningar för att utöva fritidsintressen i lugn och ro. Semesterlagen är en skyddslagstiftning till förmån för den anställde. En arbetsgivare och en arbetstagare kan inte avtala bort de grundläggande reglerna som finns om att arbetstagaren faktiskt ska kunna vara helt borta från arbetet under sin semester.

Läs även: Åtta av tio civilekonomer jobbar övertid

Vad händer om jag blir sjuk under semestern?
Om man blir sjuk under semestern har man rätt att avräkna dessa dagar från semestern. Sjukdom bryter alltså semestern. Viktigt att veta är dock att endast hela dagar kan räknas av från semestern. Om man blir sjuk under semestern ska man så fort som möjligt kontakta sin arbetsgivare.

Hur mycket kan jag själv bestämma när jag ska vara ledig?
Semesterlagen rekommenderar parterna att träffa medbestämmandeavtal om semesterförläggning. Tanken är att avtal bör träffas som ger arbetstagarsidan ett större inflytande över frågor som rör förläggning av semester än vad lagen ger. Om avtal saknas ska förläggningen av huvudsemestern (sommarsemestern) förhandlas enligt 11 eller 13 §§ MBL. Om inte enighet nås kring när semestern ska förläggas så har arbetsgivaren den slutliga beslutanderätten. Tanken är inte att man ska beordras till semester under en viss tid utan att så mycket samförstånd som möjligt ska användas för att hantera frågan. Arbetstagaren ska få möjlighet att i så stor utsträckning som det är praktiskt möjligt bestämma sin semesterperiod samtidigt som arbetsgivarens verksamhet ska kunna fortgå utan påtagliga hinder.

Hur mycket semester har jag rätt att ta ut?
Hur mycket semester man har kan variera beroende på vilket kollektivavtal man omfattas av och man måste också se till vad som står i det individuella anställningsavtalet. Lagen ger rätt till 25 betalda semesterdagar per år vid fullt intjänande. I praktiken ger många kollektiva och individuella avtal fler semesterdagar. För privatanställda tjänstemän är en vanlig konstruktion att man har 30 semesterdagar per år mot att man avstår ersättning vid övertidsarbete.

När har jag rätt till betald semester?
Du måste först tjäna in till betald semester, innan du har rätt till betald ledighet. Denna fråga regleras i semesterlagen men ofta finns avvikelser i kollektivavtalen varför dessa blir den naturliga källan när man letar svar på denna fråga. Avtalens utformning och hantering av frågan ser olika ut så det går inte att ge en enkel beskrivning. Viktigt att veta är att man inte per automatik har rätt till betald semester sitt första anställningsår. Vissa arbetsgivare tillämpar dock förskottssemester, som innebär att man kan ta ut betald semester innan sådan har tjänats in. Man kan bli återbetalningsskyldig när man slutar sin anställning om man fått ut förskottssemester.

Läs även: Vad gäller för förskottssemester

Kan arbetsgivaren tvinga mig att ta ut obetald semesterledighet?
Arbetsgivaren kan inte tvinga en anställd att ta ut obetalda semesterdagar. Arbetsgivaren kan däremot kräva att den anställde lämnar besked om han/hon vill ta ut obetalda semesterdagar. Enligt semesterlagen ska betalda dagar tas ut före obetalda.

Kan jag ta semester halva dagar?
En del kollektivavtal ger arbetstagarna rätt att räkna sin semester i timmar i stället för i dagar. Om man har timsemester så kan man ta semester del av dag. Annars gäller att man endast kan ta ut hela dagar.

Vad är semesterlön?
Den ersättning som arbetstagaren får under sin betalda semesterledighet. Lagens regler om semesterlön innebär att man får lite högre lön under semestern jämfört med när man arbetar.

Vad är semesterersättning?
Den ersättning som en arbetstagare får när han/hon slutar sin anställning och har tjänat ihop till fler semesterdagar än vad som har tagits ut. De intjänade dagarna räknas om till pengar och betalas ut i stället för ledighet.

Hur många semesterdagar kan jag spara?
Om en arbetstagare har tjänat in mer än 20 betalda semesterdagar så kan han/hon spara de överskjutande dagarna till ett annat semesterår.

Läs även: Tips inför första anställningen

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se