Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Mål istället för process när ledarskapet sker på distans

Den enda managementteknik man behöver i dessa tider är målorienterat ledarskap. Det hävdar i alla fall managementförfattaren Geoffrey James. Att fokusera på hur saker blir gjorda fungerar inte på distans.

I dagens kontorslandskap tillämpas i stor utsträckning det som halvt på skämt kallas management by walking around. Chefen rör sig i lokalen, och är därför tillgänglig för kommunikation och får samtidigt en överblick av vad som är på gång.

Locka fram medarbetarnas superkrafter

Att bevaka arbetet rent fysiskt kan ge en känsla av kontroll. Men det fungerar ju inte när alla jobbar hemifrån.

Istället vill Geoffrey James damma av en idé som managementgurun Peter Drucker presenterade redan 1954: Management by Objektives, MBO. Tanken var att om medarbetarna får ett tydliga mål kommer de själva, utan övervakning eller styrning från en chef, att hitta sätt att uppnå målen.

Behandla medarbetarna som kunder

Modellen kan beskrivas i fem steg:

  •  Definiera organisationens mål.
  •  Bestäm vad var och en ska uppnå.
  •  Följ utvecklingen.
  •  Utvärdera resultatet.
  •  Belöna framgång.

Gamla ledarskapsmodeller gäller inte längre

Ett par saker skiljer MBO från många andra modeller: Ledningen tillhandahåller ingen färdig process för hur jobbet ska utföras. Därför ligger inte heller fokus på att övervaka processen. Vid utvärdering ligger fokus på att belöna framgång, snarare än att straffa misslyckanden.

För att det ska fungera krävs dock tre saker från ledningen:

  •  Förtroende. Ledaren måste lita på att medarbetarna gör vad de ska, utan att övervaka eller tjuvtitta.
  •  Delegering. Medarbetarnas egna ansvar måste kompletteras av viss handlingsfrihet. Ledaren kan inte förvänta sig att ha kontroll över arbetsprocessen.
  •  Precision i uppdragsbeskrivningarna. För att resultatet ska blir rätt, måste alla vara helt överens om vad det är som ska göras.

Det är troligen den tredje punkten som gjort att modellen kommit lite ur bruk sedan dess glansdagar på 70- och 80-talen. För många ledare är det enklare att förlita sig på ett visst mått av improvisation och istället följa och styra arbetet på nära håll, snarare än att ge exakta uppdragsbeskrivningar i förväg.

Men för geografiskt utspridda team och i dessa tider hemarbete passar modellen bra, skriver Geoffrey James i en krönika i Inc.com. Bara cheferna kan motstå impulsen att lägga sig i.

Fem affärsmodeller för framgång

 

 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se