Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Lönen viktigast vid jobbyte

Högre lön är det främsta skälet till att byta jobb. Det är också lönen som är upphov till mest missnöje på svenska arbetsplatser. Det framgår av en ny undersökning.

Nästan var tredje person (29 procent) i undersökningen, som är gjord av YouGov på uppdrag av rekryteringsföretaget Hays Sverige, anger att lönen har högsta prioritet vid byte av jobb. Något fler män (31 procent) än kvinnor (26 procent) sätter lönen främst.

– Att lönen är så viktig motsäger den allmänna uppfattningen på senare år. Kanske medför det stärkta konjunkturläget att svenskarna generellt tycker att deras löner borde ligga högre. Speciellt inom bristkompetensområden har vi märkt av att arbetstagarna blivit mer medvetna om sitt ekonomiska värde för arbetsgivarna, säger Johan Alsén, vd för Hays i Sverige.

Läs även: Ekonomer på topplista över bristyrken

Näst viktigast totalt är arbetstiderna, mest tack vare kvinnorna. 21 procent av kvinnorna versus 10 för männen anger att arbetstiderna är mest avgörande för valet av nytt jobb. Männen prioriterar dock både utvecklingsmöjligheter och geografiska läget högre än arbetstiderna. Arbetstiden är också det som 10 procent av kvinnorna och 6 procent av männen är mest missnöjda med.

Allra mest missnöje på arbetsplatserna är dock kopplat till lönerna. Var fjärde deltagare i undersökningen, något fler kvinnor än män, placerar lönen i topp på missnöjeslistan.

Näst mest missnöje är det med chefen eller cheferna. Både bland män och kvinnor är det 12 procent som anger detta som arbetsplatsens största grund för missnöje. Men uppenbarligen är problemet ändå inte stort nog för att styra jobbvalet eftersom bara 3 procent anger chefen som viktigaste orsak vid byte av jobb.

Läs även: Nästan 1 000 nya ekonomjobb på fem byråer

I Stockholm är utvecklingsmöjligheterna viktigare än i andra delar av landet. 20 procent sätter detta främst jämfört med 10 procent generellt. 

– Lite anmärkningsvärt är också att internationellt arbete lockar så få. Bara 2 procent prioriterar det högst, även bland unga människor. Jag tror att det hör ihop med att unga i dag i högre grad prioriterar en balans mellan arbete och fritid och inte vill flytta ifrån sin ”fritid” med vänner, familj och intressen på sin hemort, kommenterar Johan Alsen.

Ungas större fokus på balans i livet verkar dock inte påverka synen på lönen. Lönen är ungefär lika högt prioriterad, oavsett ålder, om man får tro resultatet i undersökningen.

Fakta

Vad prioriterar du högst om du ska byta jobb?

Lönen, 29 procent
Arbetstiderna, 15 procent

Utvecklingsmöjligheterna, 14 procent
Arbetsplatsens geografiska läge, 13 procent

Möjlighet jobba hemma/på distans, 9 procent
Arbetsvillkor som semester, pensionssparande etc, 7 procent

Chefen/cheferna, 3 procent
Möjlighet att arbeta internationellt, 2 procent 

Inget av ovan, 8 procent

Källa: Hays Sverige/YouGov

Fakta

Vad är du mest missnöjd med på din nuvarande arbetsplats?

Lönen, 25 procent
Chefen/cheferna, 12 procent

Utvecklingsmöjligheterna, 10 procent
Arbetstiderna, 8 procent

Arbetsplatsens geografiska läge, 7 procent
Möjlighet jobba hemma/på distans, 5 procent

Arbetsvillkor som semester, pensionssparande etc, 4 procent
Möjlighet att arbeta internationellt, 2 procent 

Inget av ovan, 27 procent

Källa: Hays Sverige/YouGov

Mer på civilekonomen.se