Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

”Löneläget är högre i storstäderna”

Mönstret är tydligt. Medianlönen för Akavias olika yrkesgrupper skiljer sig åt märkbart beroende på var i landet som man befinner sig, visar en ny undersökning från fackförbundet. Storstäderna dominerar lönetoppen medan de övriga delarna av landet är en bit efter.

Storstockholmsområdet kniper förstaplaceringen med en medianlön – för Akavias samtliga yrkesgrupper – på 51 000 kronor. De två andra storstadsområdena, Göteborg och Malmö/Lund, kommer på andra och tredje plats med en medianlön på 47 000 respektive 46 000 kronor. Sedan följer södra, mellersta och slutligen norra Sverige, där medianlönen är 42 500 kronor, alltså närmare 17 procent lägre än i Storstockholm.

porträtt svartvitt blond man Björn Floderus
Björn Floderus.

– En orsak till skillnaden är att vi har en koncentration av högkvalificerade jobb i storstäderna, främst Stockholm. Men även om löneläget är något högre i storstäderna innebär det inte att man tjänar dåligt i övriga Sverige, säger Björn Floderus, analytiker på Akavia.

Löneförhandla: Visa vilket ansvar du tar på jobbet 

De geografiska löneskillnaderna varierar en aning i storlek mellan och inom de olika yrkesgrupperna. Vi kan ta ekonomerna som exempel. Medianlönen för ekonomerna i Storstockholm ligger på 54 400 kronor, vilket är sju-åtta procent högre än för ekonomerna i Göteborg och Malmö/Lund. Medianlönen för ekonomer i mellersta och södra Sverige är omkring 17-18 procent lägre i jämförelse med huvudstadsregionen. Om man tittar på norra Sverige blir skillnaden ännu mer påfallande. Där är medianlönen för ekonomer 42 300 kronor, alltså omkring 22 procent lägre än i Storstockholm. Ett exempel: medianlönen för affärsutvecklare i huvudstadsområdet ligger på 69 500 kronor, vilket är hela 30 procent högre än för motsvarande yrkesroll i norr. Även för titlar som ekonomichefer och analytiker är löneskillnaden tydlig mellan dessa regioner: drygt 21 procent respektive 22 procent.

Flytta till Stockholm – bästa tipset för dig som är controller att öka din lön

Avståndet mellan Stockholmsområdet och inte minst norra Sverige är stort även inom en del andra yrkeskategorier. Medianlönen för exempelvis jurister och it-akademiker i huvudstadsregionen är omkring 15 procent högre än för deras kollegor i de norra delarna av landet. För yrkeskategorin chefer ligger medianlönen på 70 000 kronor i Storstockholm, vilket är 17 procent högre än i norr.

– Det vi ser är att löneläget ligger på ungefär samma nivå överallt utanför storstäderna. Det gäller alla yrkesgrupper förutom ekonomer och jurister, där lönen är något lägre i norra Sverige jämfört med i södra och mellersta. Löneskillnaderna mellan främst Storstockholm och övriga Sverige är alltså större än löneskillnaderna inom övriga Sverige, säger Björn Floderus.

Betyder detta att man måste bo i storstäderna för att få högre lön?
– Nej, det finns en hel del jobb i Sverige som betalar lika bra eller bättre än i Stockholm. Men genomsnitts/medianlönerna i Stockholm är högre än resten av Sverige.

Här är din nya ingångslön 2020  it-akademikerna i topp

 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

 

 

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se