Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
blond kvinna med axellångt hår framför gul fasad pratar om ledarskap för smart mångfald
Anna-Carin Windahl.

Ledarskap för smart mångfald

När det sker förändringar i arbetslivet kommer de nya synsätten och förutsättningarna aldrig att direkt ersätta de gamla. Det vill säga: det kommer att vara flera perspektiv som samexisterar, något som i sig kan vara en utmaning för en ledare.

Det finns grovt sett två skilda förväntansbilder och sätt att se på ledarskapet hos medarbetarna just nu. Vissa vill ha klara direktiv, medan andra – och de blir allt fler – känner att det viktiga är att arbetet är motiverande, självorganiserande och erbjuder snabb utveckling. Det gäller att kunna möta båda ”typerna”, vilket definitivt är en utmaning, säger Anna-Carin Windahl, konsult och byråchef på kommunikationsbyrån Reformklubben.

Läs mer: Häng med när arbetslivet förändras

Att det finns skilda synsätt blir förstås extra tydligt när man, som Reformklubben, satsar på olika typer av mångfald i organisationen.

– De organisationer som lyckas med att arbeta med och uppnå mångfald kommer att vara de som är mest framgångsrika och konkurrenskraftiga – det är min starka övertygelse. Det heterogena arbetsplatser ger är just mångfald i perspektiv, vilket gör organisationen smartare och mer dynamisk, och därmed mer attraktiv för topptalanger.

Konsekvenserna av att arbetsplatser präglas av en ökad mångfald är – utöver de uppenbara positiva effekterna – att komplexiteten ökar, konstaterar Anna-Carin Windahl.

– Därför krävs det att ledare förstår dels hur organisationen behöver riggas i termer av tydliga processer som möjliggör samarbete, lärande och beslutsfattande. Men än viktigare att kunna skapa andra förutsättningar som delas av alla inom organisationen. Här är kulturen helt avgörande, där tydliga och gemensamma värderingar är grundfundamenten.  

Läs också: Ledarskapet avgör arbetsmiljön

För att vara en skicklig ledare måste man själv motiveras av den här typen av miljöer och kunna bygga tillitsfulla relationer, menar hon.

– Dels måste ledare förmå ta hänsyn till varje individs behov och dels kunna sätta dessa i relation till organisationens. Ledare ska också ha god självkännedom och en insikt om att det egna perspektivet inte är det allenarådande.

Höga krav, med andra ord, inte minst eftersom det enligt Anna-Carin Windahl även behövs egenskaper som att hålla distans för att kunna leda sig själv och andra på ett hållbart vis.

– Det här innebär bland annat att vi rör oss från en ledarskapsförsörjning som traditionellt baserats på expertkunskaper till att utgå från mer utpräglade mellanmänskliga och sociala färdigheter. 

Hon understryker samtidigt att den framtida utvecklingen av ledarskapet måste gå hand i hand med en utveckling av medarbetarskapet.

– Hög förändringstakt, mångfald och agila arbetsmetoder… allt det är sådant som ställer krav på både ledare och medarbetare. Det gäller att vara tydlig med vilka krav det innebär, och definiera hur en ledare kan och ska bidra till ett aktivt medarbetarskap, som ger en hög grad av frihet men där du måste vara beredd på att ingen talar om för dig hur ett uppdrag ska utföras, säger Anna-Carin Windahl. 

Läs om: Nya ledarskapsmodeller och nya krav

 

Läs fler artiklar om det nya ledarskapet:

Nu ställs nya krav på ledare – gamla modeller gäller inte längre

Företaget där man turas om att leda

Kulturkrock för svenskt ledarskap

Ledarskap för smart mångfald

 

 


Annons:

Bli medlem

Civilekonomerna avser att gå samman med Jusek och bilda ett nytt och modernt fackförbund. Här kan du läsa mer om det planerade samgåendet.

Mer från: , , ,

Mer på civilekonomen.se