Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Ledarskap avgörande när it-specialister söker nytt jobb

Bra ledarskap är viktigare än både lön och arbetsuppgifter när it-specialister söker nytt jobb. Samtidigt är dåligt ledarskap huvudanledning till att de byter jobb, enligt ny rapport.

Enligt IT & Tech Professionals Report från Wise IT är sju it-specialister av tio intresserade av att byta arbetsplats. Tre av tio söker aktivt, medan fyra av tio kan tänka sig byta jobb om rätt tillfälle uppstår.

Gamla ledarskapsmodeller gäller inte längre

Rapporten visar att it-specialister upplever ledarskapet som viktigast i valet av arbetsgivare. På andra plats nämns hög lön, följt av bra utvecklingsmöjligheter.

Dåligt ledarskap är också den näst viktigaste anledningen till att it-specialister söker sig bort från sin nuvarande arbetsplats. Den viktigaste anledningen är brist på utvecklingsmöjligheter.

Vad är det då it-specialisterna lyfter fram som som dåliga exempel på ledarskap? De två vanligaste svaren i undersökningen är att man känner sig för detaljstyrd och att ledarskapet inte lyckats tydliggöra sin förväntningar. Andra anledningar till missnöje är brist på bekräftelse, inflytande och utvecklingsmöjligheter.

Kulturkrock när svenskt ledarskap möter världen

På frågan hur de först kom i kontakt med sina nuvarande arbetsgivare svarar de flesta av it-specialisterna att de såg en annons. På andra plats att de blev headhuntade och på tredje genom kontakter.

Väl inne i en rekryteringsprocess är det så många som sju av tio som någon gång hoppat av för att processen varit för krånglig eller att man inte kunnat ansöka via mobilen.

På frågan om vad som skulle få dem att hoppa av rekryteringsprocessen svarade en dryg tredjedel av it-specialisterna brist på engagemang hos chefer, rekryterare eller andra medarbetare i processen. Nästan lika många anser att dålig eller utebliven återkoppling är lika illa. Missnöje med lönen hamnar på först på tredje plats.

Om rapporten

IT & Tech Professionals Report bygger på 1158 svar från it- specialister som är verksamma inom Business Intelligence/Data Science/AI, Systemutveckling/teknik, Infrastruktur eller ledning/verksamhetsnära roller inom it. Undersökningen genomfördes från mitten av mars till mitten av april 2020.

Mål istället för process när ledarskapet sker på distans

 

 

 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

 

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se