Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Kvinnorna riskerar fastna i robotfällan

Kvinnor riskerar att halka efter på arbetsmarknaden i framtiden. Ny teknik tar över enklare jobb i kvinnodominerade yrkeskategorier, som exempelvis ekonomiassistenter, samtidigt som färre kvinnor väljer en karriär inom de branscher där nya och välbetalda jobb skapas.

– Både arbetstagare och arbetsgivare måste reagera i tid för att inte halka efter, säger Nina Forssblad, karriärrådgivare på Civilekonomerna.

I rapporten Future of Jobs Survey från World Economic Forum i Davos framgår att kvinnor i mindre omfattning än män väljer en karriär inom vetenskap, teknik, teknologi och matematik. Men det är i det området som många av de nya jobben skapas.
– Som arbetstagare måste man vara alert själv. Om inte arbetsgivaren erbjuder utveckling så måste du själv ta initiativ till kompetensutveckling. De arbetstagare som väljer att skaffa sig en blandkompetens och ta till sig den nya tekniken kommer att vara de som klarar sig i framtiden, säger Nina Forssblad.

Läs också: Roboten kan bli din vän.

Docent Christian Sandström vid institutionen för vetenskap och teknologi vid Chalmers i Göteborg är inne på samma linje. För att mota den negativa utvecklingen bör kvinnor rikta in sig mer mot teknik, menar han.
– Lär dig hur tekniken kan göra dig mer produktiv. Om det kommer att bli färre arbetstillfällen som vart och ett är mer produktivt tack vare ny teknik så kommer vinnaren att vara den person som lär sig tekniken och som kan använda den till sin fördel, säger Christian Sandström.

Enligt SSF, Stiftelsen för Strategisk Forskning, så beräknas sannolikheten till ungefär 50 procent att arbetsuppgifter som utförs av ekonomer kan tas över av datorer i Sverige de närmaste 20 åren. SSF har också gjort en kalkyl för hur stor risk det är att vissa yrkeskategorier datoriseras. För bokförings- och redovisningsassistenter är risken 97 procent att jobbet robotiseras, 89,3 procent av jobben inom gruppen redovisningsekonomer, administrativa assistenter med flera riskerar att robotiseras och 46,2 procent av jobben inom yrkesgruppen företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän.
– Här är risken om du hamnar i den klassiska assistentfällan. Om du är för oumbärlig på ditt jobb, varför ska arbetsgivaren då ge dig möjlighet att utvecklas eftersom det är så smidigt att ha kvar dig på din post? Känner du att du fastnar – prata med din arbetsgivare, eller byt jobb, uppmanar Nina Forssblad.

I Davos-rapporten tittade man bland annat på yrkesgruppen kontor och administration där 54 procent av de anställda globalt är kvinnor, men även på yrkesgruppen tillverkning och produktion där bara 20 procent av arbetskraften globalt sett är kvinnor. Då man mätte dessa två områden visade det sig att totalt sett drabbas män och kvinnor i lika hög utsträckning av robotiseringen. Men det som skiljer åt är att av tre män som förlorar sina arbeten får en man ett nyskapat jobb. Av sex kvinnor som förlorar jobbet får knappt en kvinna ett nyskapat jobb.

Läs också: Robot med höga ambitioner.

Stefan Fölster på Reforminstitutet spår att 2,5 miljoner svenska jobb riskerar att försvinna de närmaste 20 åren till följd av datorisering, robotisering och automatisering. Svenskt Näringsliv uppger att 450 000 svenska jobb automatiserades bort bara mellan 2006 och 2011 i Sverige. Det motsvarar två procent per år sett över alla yrken. Allt fler tjänstemän kan ersättas av digitaliserade lösningar. Samtidigt har sysselsättningsgraden under samma tid ökat med i snitt drygt 7 procent, högst bland personer med höglönejobb.
– Alla jobb som kräver någon form av bedömningsförmåga eller kreativt tänkande är svårare att ersätta. I dag kan exempelvis inte den nya tekniken i någon större utsträckning ta beslut i etiska frågor eller lägga fram strategier, säger Nina Forssblad.

Den som är förberedd kan dessutom passa på att ställa krav redan i dag på sin arbetsgivare för att öka chanserna att vara attraktiv på arbetsmarknaden i framtiden.
– Man kan kräva fortbildning, främst i form av breddning, ledarskapserfarenheter och kunnande inom it av sin arbetsgivare, säger Christian Sandström.

Fakta

Antal arbetstillfällen i yrkesgrupper som kan tas över av robotar i Sverige inom 20 år:

* Säljare, inköpare, mäklare m fl – 132 572 arbetstillfällen.
* Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m fl  – 66 723 arbetstillfällen.
* Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän – 50 215 arbetstillfällen.
* Bokförings- och redovisningsassistenter – 48 875 arbetstillfällen.
* Chefer för särskilda funktioner – 16 020 arbetstillfällen.
* Matematiker och statistiker – 325 arbetstillfällen.
* Vd och verkschefer – 320 arbetstillfällen

Källa: Rapporten Vartannat jobb automatiseras inom 20 år från SSF, Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Fakta

Mer från: , , ,

Mer på civilekonomen.se