Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Kvinna i mörkblå kostym sitter på en gul stol och väntar på en intervju utan krängande frågor

Kvinnor kränks oftare under intervjuer

En kvinna av fem har blivit utsatt för kränkande frågor under en anställningsintervju, enligt en undersökning. Att kvinnor får kränkande och närgångna frågor under intervjuerna är tre gånger så vanligt som hos män.

Kränkningar och diskriminering avseende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är förbjudna enligt diskrimineringslagen. Men likväl förekommer det. I en undersökning bemanningsföretaget Randstad låtit Sifo göra, anser en av fyra att de nekats anställning på grund av diskriminering.

Redan under anställningsintervjun kan många uppleva närgångna och kränkande frågor. Bland kvinnorna i undersökningen hade procent erfarenheter av kränkande frågor. Oftast rörde frågorna graviditet, var fjärde var av könsrelaterad karaktär och 17 procent rörde ålder.

De 8 vanligaste frågorna under en intervju

Bland männen i undersökningen reagerade man på frågor om sjukdomar, social tillhörighet och politisk färg.

Att ställa dessa frågor är inte olagligt i sig. Men det kan straffa sig.

– Frågor om exempelvis graviditet, sexuell läggning och religiös tillhörighet hör inte hemma i en arbetsintervju – det säger ingenting om en persons kompetens. Det är däremot inte olagligt att ställa den här typen av frågor, säger Anna Svärdemo Alander, chefsjurist på Randstad. Men om kandidaten nekas anställning är det upp till arbetsgivaren att bevisa att svaret på den typen av fråga inte var en bidragande orsak. Annars riskerar arbetsgivaren att vara skyldig till diskriminering och få betala ett drygt skadestånd.

Han vill göra Sverige åldersmedvetet

Bristen på jämställdhet på arbetsplatsen är någon många har upplevt. Enligt Randstads Sifo-undersökning svarar var fjärde svensk att de inte upplever sin befintliga arbetsplats som jämställd. Det är en upplevelse som är vanligare bland kvinnor: 28 procent, än bland män: 20 procent.

Den vanligaste orsaken till diskriminering är annars ålder, både bland kvinnor och män.

– Åldersdiskriminering är ett större problem i Sverige än vad man tror. Men det är enkelt att undvika genom att använda standardiserade intervjumallar och anonymisera ansökningar så långt in i rekryteringsprocessen som möjligt, säger Anna Svärdemo Alander.

På intervju med en fördomsfri robot


Annons:

Vid årsskiftet bildar Civilekonomerna och Jusek det nya fackförbundet Akavia.

 

 

 

 

 

Mer från:

Mer på civilekonomen.se