Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Kvinnor begär 8 000 mindre i lön än män

Självbilden hos män och kvinnor leder till ojämlika löner. Ny data visar att manliga ekonomer och jurister under rekryteringsprocesser begär i snitt 8 000 kronor mer i lön än sina kvinnliga konkurrenter.

Rekryterings- och bemanningsföretaget Jurek har i år och förra året registrerat förväntad lön hos fler än 1 200 personer i olika befattningar inom ekonomi och juridik, och utifrån det materialet alltså kommit fram till en snittskillnad på hela 8 000 kronor mellan könen. Att det finns en tendens att män överskattar och att kvinnor underskattar sin kompetens är känt sedan tidigare, men att effekten blir så påtaglig i lönekraven förvånar Shervin Razani, Jureks grundare och vd.

Shervin Razani.

– Jag bedömer talang lika oavsett ålder, kön eller ursprung. Därför är det jobbigt att upptäcka att just kön spelar så pass stor roll i hur talangen själv värdesätter sin egen insats. Det är något vi måste ta större ansvar för i hela samhället, men just nu tänker jag se till att vi på Jurek sätter ljus på frågan och gör vad vi kan för att jämna ut förhållandena, kommenterar Razani.

Läs även: Störst löneskillnad inom finanssektorn

Resultatet är ur jämställdhetssynpunkt ännu mer nedslående än fjolårets undersökning från Civilekonomerna, där det visade sig att kvinnliga civilekonomstudenter redan vid examen har en förväntad ingångslön som ligger 3,6 procent under manliga studenters förväntade ingångslön. Eter fem år har kvinnliga civilekonomer en förväntad lön om 35 000 kronor i månaden, medan männen förväntar sig en månadslön på 39 000 kronor. Skillnaden på 10,3 procent är nästan identisk med den faktiska skillnaden i lönesättning på arbetsmarknaden som uppgår till 10,7 procent.

Enligt Shervin Razani är det vid en första anblick ingen större skillnad mellan ekonomers och juristers förväntade lön, men Jurek ska gräva vidare i frågan och göra en mer djupgående analys både vad gäller yrkes- och åldersgrupper.

– I yngre åldrar är löneskillnaden mindre eftersom lönerna i sig är lägre. Tyvärr ser det ut som att det sedan faller in i samma spår som tidigare. Vi kommer att analysera vidare och då återkommer jag gärna med vår fullständiga analys.

Läs även: Stora skillnader i ingångslöner

I SCB:s jämställdhetsstatistik 2016 förklaras löneskillnaden mellan män och kvinnor med att kvinnor oftare jobbar deltid samt i högre utsträckning är hemma med barn. Jureks och Civilekonomernas siffror visar att det även finns andra faktorer som spelar in. De skilda förväntningarna skulle också kunna vara en bidragande orsak till att kvinnor, enligt en färsk studie från IFAU, tjänar mindre än män på att byta jobb.

– Det här är en psykologisk faktor som inte har något med kompetens att göra. Vi vet fall där högre löneanspråk tros representera större kompetens och vice versa. Det blir ett dåligt utgångsläge för alla parter, säger Johannes Schiölde, affärsutvecklingschef på Jurek.

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se