Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Man i blå skjorta utsätter en sittande kvinna i vit skjorta för sexuella trakasserier

Kvinnliga mellanchefer mer utsatta för sexuella trakasserier

Kvinnliga chefer löper större risk att utsättas för sexuella trakasserier än andra kvinnor, enligt en ny studie. Det går stick i stäv med uppfattningen att kvinnor med mindre makt är mer utsatta, menar forskarna. Mest ökar risken för trakasserier när kvinnor tar steget till lägre chefspositioner.

Studien är ett samarbete mellan Institutet för social forskning, SOFI, vid Stockholms universitet och amerikanska och japanska forskare och bygger på resultat från de tre länderna.

Vad forskarna fann var att kvinnor med arbetsledande positioner har mellan 30 och 100 procent högre utsatthet för sexuella trakasserier och att det är steget till att bli lägre chef som ger den största ökningen av risken för sexuella trakasserier på jobbet. Det finns en stor utsatthet också hos högre kvinnliga chefer, även om risken är något lägre jämfört med de lägre nivåerna av chefskap. Resultaten visar också att kvinnor som är chefer över män har en betydligt högre utsatthet.

Hur hanteras sexuella trakasserier

– När vi började studera sexuella trakasserier förväntade vi oss en högre utsatthet för kvinnor med mindre makt på arbetsplatsen. I stället fann vi det motsatta. När man tänker på saken är förklaringen ganska naturlig: en chef exponeras för nya grupper av potentiella förövare. Det rör sig om både underordnade och chefer på ännu högre nivåer än kvinnan själv, vilket är det vi såg när vi frågade de utsatta kvinnorna om vem som trakasserat dem, säger Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid SOFI.

Unga kvinnor utsätts mest

På fack- och professionsförbundet Akavia, tidigare Civilekonomerna och Jusek, finner man resultaten bekymmersamma:

Bild med utredaren Ulrika Wallén
Ulrika Wallén.

– Ledning, styrning och ledarskap, som arbetar med kultur och värderingar blir mer och mer avgörande för organisationers fysiska och psykiska arbetsmiljö. Forskningsresultaten från Stockholms universitet, som visar att kombinationen kvinna och chef innebär en ökad risk för sexuella trakasserier är oroväckande, säger Ulrika Wallén, utredare på Akavia.

Ett jämställt arbetsliv är en viktig fråga som förbundet Akavia driver, ”Kvinnor ska självklart ha samma möjligheter att göra karriär och bli chef som män.”

Din karriär är vad dina relationer är


Annons:

Vid årsskiftet bildade Civilekonomerna och Jusek det nya fackförbundet Akavia.

 

 

 

 

 

 

 

Om studien

De japanska och amerikanska studierna bygger på enkätundersökningar från 2019. De svenska resultaten bygger på SCBs arbetsmiljöundersökning under åren 1999-2007

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se