Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Få kvinnliga chefer anmäler sextrakasserier

Sedan oktober har tiotusentals svenska kvinnor i olika branscher skrivit under upprop mot sexuella trakasserier under #Metoo. Inte heller ekonomer är undantagna. – Ungefär fem procent av samtalen till vår jour handlar om sexuella trakasserier, säger Jaime Aleite, ombudsman på Civilekonomerna.

Mörkertalen är stora vid alla former av trakasserier och övergrepp, men allt talar för att ekonomer är lika utsatta för sexuella övergrepp och trakasserier som andra kvinnliga tjänstemän. Men vissa yrkesgrupper är mer utsatta än andra.

Läs också: Sextrakasserier på kvinnors jobbforum vanligt

– Risken att bli utsatt är större i vissa branscher, till exempel där osäkra och tidsbegränsade anställningsformer är vanligt förekommande. Som exempel kan nämnas bemanningsbranschen, men även inom revision där man sitter ute hos kund kan risken för sexuella trakasserier vara större än för andra tjänstemannayrken. Också kvinnor på höga chefspositioner kan vara mer utsatta än andra. Kvinnor högt upp på karriärstegen kan vara oroliga för att mista sin position och är därför inte så benägna att anmäla sexuella trakasserier till överordnad chef, säger Jaime Aleite, ombudsman på Civilekonomerna med ansvar för likabehandlingsfrågor.

Läs också: Så sätts näthataren på plats

Civilekonomerna anordnade nyligen ett seminarium för chefer om just sexuella trakasserier (läs mer dina rättigheter här).

– I den debatt som föregått har vi från flera arbetsgivare hört att vetskapen funnits om att personer utsätter sina kollegor för trakasserier, men att förövarens försvarats av arbetsgivaren med grumliga motiveringar om ”geniförklaring” eller ”dragplåster”. Våra chefsmedlemmar har ett arbetsgivaransvar, men är också anställda. De måste få veta vilka åtgärder som ska tas då trakasserier av alla slag kommer fram. De behöver också veta vilka rättigheter de har som anställda.

Statliga Arbetsgivarverkets och Arbetsmiljöverkets statistik visar att ungefär tre procent av kvinnorna och en procent av männen utsätts för sexuella trakasserier av arbetskamrater eller chefer. Inom privat näringsliv uppskattas antalet sexuella trakasserier vara högre, hur mycket är dock oklart. Av samtalen till Civilekonomernas jour handlar enligt en grov uppskattning ungefär fem procent om att en medlem utsatts för sexuella trakasserier. Sannolikt döljer dessa siffror ett stort mörkertal eftersom ämnet är tabubelagt.

Läs också: En av fem akademiker jobbmobbas – flest kvinnor drabbas

Sexuella trakasserier kan vara en av orsakerna till att antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar i samhället. Det skriver Hjärnfonden i en ny rapport och hänvisar till att enligt deras egen undersökning så har 24 procent av svenska kvinnor utsatts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

En dom i Förvaltningsrätten från 2014 gör klart att sexuella trakasserier på arbetsplatsen ger rätt till sjukskrivning med ersättning från socialförsäkringen. Men mycket få trakasserier går till rättegång.

– Arbetsgivaren har en skyldighet att göra en utredning om någon anmäler trakasserier. Redan där drar sig många för att säga något. Det är jobbigt att ha blivit utsatt och sedan tar det vid en utredning där man i värsta fall ska sitta med flera grupper av människor och prata om vad som hänt om och om igen. Utredningen kan vara lika jobbig, eller värre, och gör att många drar sig för att anmäla. Därför är det viktigt att det finns genomtänkta rutiner för hur utredningar ska hanteras. Långt ifrån alla som blir utsatta har konkreta bevis på att något hänt. Men ofta kan det finnas vittnen.

Läs också: Kvotering sållar ut de mediokra männen

Jaime Aleite säger att både i arbetsmiljöarbetet och i arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren årligen undersöka om det finns risker för ohälsa, trakasserier med mera. Skyddsronder och likabehandlingsplaner utgör här ett viktigt moment.

Många kvinnor är rädda repressalier för att man har påtalat att sexuella trakasserier förekommer, trots att det är förbjudet enligt lag. Andra är rädda för att ord ska stå mot ord men en genomgång av domar på området visar att facken och Diskrimineringsombudsmannen, DO, förvånansvärt ofta har framgång när väl dessa frågor hamnar på bordet.

– Vi ser därför gärna att fler medlemmar våga höra av sig i dessa frågor till vår ombudsmannajour för att kunna hjälpa de att få slut på de sexuella trakasserierna. Det finns flera arbetsrättsliga verktyg och möjligheter än vad man kan tro, säger Jaime Aleite.

Läs också: Ingen ville anställa en kvinna som revisor

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se