Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Kompetensbrist hot mot cybersäkerheten

Distansarbetsboomen under våren har aktualiserat frågan om hur säkra våra it-system är och hur känsliga vi är för cyberattacker. Ett problem är brist på spetskompetens, men det allmänna säkerhetsmedvetandet behöver också höjas, anser myndigheter i ny rapport.

Redan 2017 varnade IT& Telecomföretagen för att bristen på kompetent personal skulle hämma utvecklingen inom hela IT-sektorn. Enligt beräkningar man då gjorde kommer det att saknas 70 000 personer i den svenska it-branschen år 2022.

Högt it-tryck minskar säkerheten i hemmakontoret

Nu slår även en rad myndigheter, FRA, Polisen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och MSB larm om att kompetensbristen inom IT även hotar cybersäkerheten. En fråga som blivit mer aktuell under våren och det ökade arbetet på distans.

I rapporten Cybersäkerhet i Sverige – Hot, metoder, brister och beroenden, som nyligen publicerats listas en mängd problem som kan härledas till kompetensbrist inom cybersäkerhet:

Cyberbrott skrämmer försäkringsbranschen

  •  En betydande andel myndigheter arbetar inte systematiskt med att identifiera sina skyddsvärden eller att säkerhetsskyddsklassificera sina uppgifter.
  •  Säkerhetsincidenter med misstänkt eller konstaterad informationsförlust av hemliga uppgifter till följd av bristfälligt implementerad och underhållen IT-säkerhetsarkitektur.
  •  It-system som hanterar skyddsvärd information är uppkopplat mot ett öppet nätverk.
  •  Bristfälliga kravställningar på cybersäkerhet vid upphandlingar.

Landets krisberedskap uppdateras

Hoten kommer både från statliga aktörer och kriminella grupper. Cyberangreppen kan därför skilja sig markant både när det gäller angriparnas kunnande och uthållighet. Det gör bristen på kompetens inom cybersäkerhet så allvarlig att den i rapporten beskrivs som ett samhällsproblem. Arbetsgivare i landet uppmanas att öka investeringarna i spetskompetens, men också att höja säkerhetsmedvetandet i hela organisationen.

I rapporten lyfts även andra problem fram, som det ökade användandet av molntjänster, där säkerheten är svårare att överblicka. Att våra system är så komplexa, och beroende av en mängd underleverantörer att angreppspunkterna för cyberattacker blir fler och svårare att identifiera i förväg. Den omfattande digitaliseringen av verksamheter, ställer också ökade krav på elförsörjning och tillgång till internetuppkoppling, vilket ytterligare ökar sårbarheten.

Rapporten Cybersäkerhet i Sverige – Hot, metoder, brister och beroenden finns att hämta här.

Kompetensutveckling måste göra nytta för verksamheten

 

 

 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se