Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Jämställdheten ökar

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor som arbetar i samma organisation är på historiskt låga nivåer. Däremot kvarstår skillnader i lön och sjukfrånvaro på samhällsnivå. Dessutom behöver kvinnor mer högskoleutbildning än män för att få samma lön.

Jämställdheten tog ett litet steg framåt under 2019 och är därmed mer jämställt än någonsin. Andelen yrkesgrupper som kan betraktas som jämställda har ökat från en av sex till en av fem. Även ledningsgrupper har blivit mer jämställda, det vill säga att de består av minst 40 procent kvinnor. Det framgår av ett jämställdhetsindex från analysföretaget Nyckeltalsinstitutet.

När det gäller jämställdhet bland chefer fattas det fortfarande 1,5 kvinnor per 100 chefer för att jämställdhet ska vara uppnådd. Det är samma nivå som förra året. I detta index räknas alla typer av chefer in och det säger därför inget om jämställdheten på olika chefsnivåer.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor i samma organisation ligger idag på 3 procent, vilket är rekordlågt. Det betyder givetvis inte att löneskillnaderna i samhället i stort är utjämnade. Lönenivåerna i kvinnodominerade branscher är fortfarande lägre än i mansdominerade.

Kvinnor kränks oftare under jobbintervjuer

Korttidssjukfrånvaron är ungefär lika mellan män och kvinnor. Däremot har kvinnor ungefär dubbelt så hög långtidssjukfrånvaro som män har. Stora arbetsgrupper ses som en förklaring.

”Kvinnodominerade verksamheter med stora arbetsgrupper innebär ofta relationsjobb och kontaktytor med människor. Kvinnodominerade branscher utmärks dessutom av låga löner och fasta arbetstider som gör det svårt att arbeta på distans, vilket också skulle kunna förklara den högre sjukfrånvaron bland kvinnor” skriver Nyckeltalsinstitutet i en kommentar.

Förändring kostar på

Andelen kvinnor med högskoleutbildning ökar mer än motsvarande andel för män. Det kan vara en förklaring till att jämställdheten i vissa delar av samhället ökar, då det finns ett samband mellan högre lön, chefsroller och högskoleutbildning.

En beräkning som Nyckeltalsinstitutet gjort antyder att andelen kvinnor med högskoleutbildning måste öka med 6 procent för att löneskillnaderna ska jämnas ut.

Det kostar att vara oattraktiv

 

 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se