Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Integritet – chefens bästa verktyg

Stark integritet hos en chef skapar förutsättningar för att leda och samtidigt inkludera de moderna lärorna om att vara coachande, agil, stödjande och medkännande. Det menar kommunikationskonsulten Nicolas Jacquemot.

Jacquemot driver pr-byrån Gold och ligger bakom boken Chefen som kom ut ur sitt rum (Natur & Kultur). Boken berör bland annat vikten av integritet bland cheferna för att företaget ska nå framgång och för att medarbetarna ska känna sig trygga och sedda.

– Chefen är företagets yttersta representant, de är dessutom arbetsgivare och leder verksamheten. Det innebär att en chef har en maktposition. Det ökar kraven på chefen och dennes integritet, säger Nicolas Jacquemot, som också är doktorand i management med inriktning på värderingar och arbetsplatskultur vid School of Business, Leicester University.

Läs också: Så får du respekt som ny chef

Nicolas Jacquemot. Foto: Anna-Lena Ahlberg

Nicolas Jacquemot tar i boken upp flera punkter där chefen måste tänka på integriteten. Enligt Civilekonomernas färska rapport Tre år efter examen så har 15 procent av medlemmarna en chefsbefattning just tre år efter examen. Det innebär att många ekonomer sitter på ledande funktioner på olika nivåer och att många är nyblivna chefer, och att många dessutom är det tidigt i karriären. För nya chefer som internrekryterats är detta med integritet en verklig utmaning:

– Chefer ska hitta balans mellan att ha en bra relation och att inte vara för nära kompis. Det är en svår balansgång och för nyblivna chefer kan det här vara extra svårt. Många nya chefer internrekryteras och går från att ha varit kollega till att bli chef. Då är man fortfarande kollega, men nu har man en maktposition. Det innebär att du måste kunna hantera att du inte längre får följa med på lunch eller får förtroenden som förr. Det blir ett rollbyte som kan vara svårt. Att här hitta en balans och hålla integriteten är viktigt, säger Nicolas Jacquemot.

En chef med integritet har lättare att få med sig medarbetarna, men måste också tänka på att medarbetare inte ska känna sig exkluderade eller allt för inkluderade. Chefer ska undvika att välja ut personer som de ger förtroenden, liksom att bli för privat och personlig.

– Det kan skapa problem för medarbetarna. Om några tycker att du blir för mycket kompis med chefen så kan ifrågasättandet komma om du jobbar där för att ni är kompisar.

Läs också: Chefen avgörande när unga söker jobb

Nicolas Jacquemot tar i boken upp flera av fällorna för nya chefer, som exempelvis risken i att framhäva sig själv. Där gäller det att tänka till menar han.

– En hel del nya chefer är otrygga i sin roll, och då vänds fokus in mot dig själv i stället för mot verksamhet och medarbetare. Många chefer vill bevisa vad de kan, men man kommer längre genom att coacha och lyfta fram medarbetarna. Att få vara chef är ett privilegium men också ett ansvar, och man får chefsrollen för att man är bra på något. Då är det viktigt att inse att vardagen på jobbet inte handlar om dig och din enmansshow utan om dina medarbetare. Det är dem och deras insatser som ska lyftas.

Också i frågan om kränkningar på arbetsplatsen måste chefen hålla på integriteten, men då på företagets integritet. Statisk från Försäkringskassan visar att antalet anmälningar om arbetsrelaterad ohälsa till följd av mobbning och kränkning nästan fördubblades mellan 2010 och 2014, från 600 anmälningar år 2010 till drygt 1 150 rapporterade fall år 2014. Chefer behöver stå upp för sina medarbetare både i fråga om kränkningar på arbetsplatsen och kränkningar från externa parter. Om medarbetaren exempelvis råkar ut för kunder som är otrevliga måste chefen kunna markera att ett visst beteende inte är önskvärt.

Läs också: Så lyckas du som mellanchef

– Medarbetarna ska kunna känna att de litar på och har tillit till chefen, det skapar trygghet. Forskning visar att arbetsplatser med ledare som bryr sig om sina medarbetare är mer lönsamma. Fungerande relationer på arbetsplatsen ger gladare och friskare medarbetare med mindre sjukfrånvaro. Tillåtande miljöer där man får misslyckas får mer kreativa medarbetare och konstruktiv kritik förbättrar prestationerna.

Samtidigt ska man respektera medarbetarnas integritet, inte fråga sådant som upplevs som integritetskränkande. Saco presenterade nyligen en kartläggning byggd på djupintervjuer med fackliga representanter och HR-ansvariga. Akademikerorganisationen drog slutsatsen att det blir allt vanligare att arbetstagare utsätts för övervakning som kränker den personliga integriteten, och att övervakningen sker även på fritiden och i medarbetares sociala medier. Där kan det vara bra att upprätta en policy så att medarbetarna vet vad som gäller för exempelvis jobbdatorn eller jobbmejlen. Många använder sin jobbdator, jobbtelefon och jobbmejl för privat bruk och då behöver man ha klara regler för vad som gäller om du exempelvis blir sjuk.

– Har då arbetsgivaren rätt att gå in i din mejl och titta. Tänk på vad du som medarbetare sparar i din jobbdator, uppmanar Nicolas Jaquemot.

Läs också: Det behövs bättre riktlinjer för sociala medier på jobbet

Enligt Internetstiftelsen i Sverige, IIS, använder 77 procent av alla internetanvändare sociala medier. Många jobbar i dag på arbetsplatser som kräver att du ska uppdatera sociala medier, att du ska engagera dig i företagets sociala medier eller att du ska uppdatera om vad ni gör på jobbet. Det tär på integriteten. Hur kan man agera där?

– Dels är det viktigt att företaget har en policy kring sociala medier på arbetsplatsen, såväl som vad som gäller för dig som privatperson. Vissa arbetsplatser älskar att du berättar hur härligt fika ni hade, andra vill inte att du ska berätta om vad som händer på arbetsplatsen. Som medarbetare kan du be att man initierar en sådan policy, något som är en chefs ansvar att göra. Det gäller även frågan om mejl och nåbarhet. Medarbetare ska inte behöva känna stressen att man behöver ägna sig åt jobbet när man vill vara privat på Facebook. Företag kan enkelt skaffa egna FB- eller Linkedin-profiler som man som medarbetare kan vara delaktig i och i så fall uppdatera saker kring arbetsplatsen där.

Läs också: Medarbetarna styr bilden av företaget

Nicolas Jaquemot

Ålder: 43 år.
Bor: Stockholm
Familj: Sambo och hunden Britta, en 3-årig Rhodesian Ridgeback
Bakgrund: Etnolog, frilansjournalist, pressredaktör, copywriter, PR-konsult. Har skrivit ett 15-tal böcker, främst inom kommunikation, kreativitet och personlig utveckling. Fick sitt stora genombrott med Handbok i konsten att vara social.

Tecken på en ledare med integritet:

 • Har en moralisk kompass
 • Ord och handling överensstämmer – walk-the-talk
 • Lyfter fram sina medarbetare
 • Hanterar svåra situationer konstruktivt
 • Vågar erkänna fel och brister
 • Omger sig med pålitliga personer
 • Tar initiativ
 • Är trovärdig

Källa: Boken Chefen som kom ut ur sitt rum av Nicolas Jaquemot (Natur & Kultur)

Tecken på en ledare utan integritet:

 • Kan inte bevara förtroenden
 • Bryr sig inte om andras känslor
 • Hamnar ofta i konflikter
 • Har svårt att be om ursäkt
 • Tappar kontrollen i svåra samtal
 • Omger sig med oärliga personer, så kallade ja-sägare
 • Vet inte när det är läge att agera
 • Har svårt att sätta gränser kring sig själv
 • Säger en sak, gör en annan
 • Byter åsikt utan förvarning
 • Uppfattas som ombytlig och opålitlig.

Källa: Boken Chefen som kom ut ur sitt rum av Nicolas Jaquemot (Natur & Kultur)

Mer från: , , ,

Mer på civilekonomen.se