Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Illustration av affärsklädd man som ska klättra till en högre nivå - ett exempel på growth mindes

Inställd på att utvecklas

En förutsättning för att upprätthålla ett framgångsrikt livslångt lärande är att man är öppen för utveckling. Det gäller att ha den inställning som kallas ”growth mindset”.

Anna Gullstrand är förändringsledare på Studio How och har intresserat sig för hur själva attityden eller inställningen påverkar våra möjligheter att vidareutvecklas. Det handlar om motsatsparet ”growth mindset” och ”fixed mindset”, två begrepp som myntades av den amerikanska psykologiprofessorn Carol Dweck. Anna Gullstrand kallar dem utvecklande eller dynamiskt mindset respektive fixerat mindset på svenska.

Blond yngre kvinna i grön polo pratar om growth mindset
Anna Gullstrand.

– Ordet mindset rymmer även sådant som föreställningar och värderingar, säger hon. 

Läs mer: Så hänger du med när arbetslivet förändras

Ett utvecklande mindset kännetecknas av attityder som att det mesta är möjligt att lära sig om man anstränger sig, att misslyckanden är en möjlighet att växa och att man ser feedback som en möjlighet till lärande. Motpolen, ett fixerat mindset, präglas av inställningen ”jag är den jag är”, en ovilja att testa nytt och att man ger upp snabbt.

– Carol Dweck har gjort många studier på barn och ungdomar där det blir tydligt att de som drar åt ett fixerat mindset inte lyckas lika bra som andra, säger Anna Gullstrand.

Alla människor har båda typerna av mindset, och det går att utveckla ett mer dynamiskt mindset.

– Den som har ett framträdande utvecklande growth mindset delar gärna med sig av sina kunskaper – man ser inte andra som ett hot – vilket förstås kan bidra till en tydlig positiv spiral om ett helt team har samma inställning. Det finns studier som visar att om man har regelbundna gruppreflektioner i ett team så ökar gruppens prestation med omkring 20 procent.

Läs också: Jämlikt ledarskap skapar framgångsrika team

Det handlar också om företagskultur, för det är svårt för endast en individ att gå i bräschen för ett mer utvecklande mindset i en stor organisation.

– Medarbetarna måste våga testa nytt för att både de och företaget ska växa, och det förutsätter att det inte kommer någon ”bestraffning” om en individ eller teamet misslyckas. Det gäller också att undvika att bara fokusera på kvantifierbara resultat i utvärderingar, utan också ta med sådant som arbetsprocess och just mindset. 


Läs vårt specialpaket om livslångt lärande

En utbildning – ett yrke gäller inte längre. Nu behöver vi vara kreativa och hitta nya möjliga lärvägar för att jobba längre, mer effektivt och samtidigt ha roligt på vägen.
Nu är arbetslivet ett liv i skolbänken
Growth mindset: Inställd på att utvecklas
Jobbrotation: Statsanställda rör sig mellan myndigheter
De tar hjälp av Lunds Universitet för skräddarsydd ledarutbildning
Omvänt mentorskap populärt på SEB


Läs också: Led dig själv, sedan andra

SÅ GÅR DU VIDARE
Det är roligare att utmana sig själv, istället för att alltid köra på som man alltid gjort. För att komma vidare och öppna ditt eget mindset (eller gruppens) kan du ställa ett antal frågor:

Självreflektion
När det känns tungt, svårt, omöjligt, du känner dig misslyckad etc.

1 Vilka tankar och känslor har jag om situationen som inte är baserade på fakta?
2 Vad kan jag testa som nästa steg? Vilka andra vägar finns?
3 Vem kan jag be om hjälp?
4 Vem kan jag be om feedback?
5 Vad vill jag öva på, för att bli bättre?
6 Vem kan lära mig mer?
7 Vad är min strategi/plan för att komma framåt?

Läs om: Håll dig anställningsbar

Teamreflektion
Ett exempel under pågående projekt.

Tydliggör syftet och det önskade resultatet.
Vad skulle ha hänt (i detta projekt/under denna period etc)?
Skapa en gemensam bild av vad som hänt och varför, både det ”positiva” och ”negativa”. Vad hände? Vad blev utfallet? Vad skiljer sig mellan planen och utfallet? Varför?
Lista beteenden och aktiviteter för framtiden. Vad vill vi fortsätta, sluta och börja göra som kommer att hjälpa oss att nå vårt syfte och mål? Vem ansvarar för vad?

Läs mer: Här är de hetaste kompetenserna för projektledare


Bli medlem

Söker du nytt jobb?  Du som medlem har tillgång till allt från cv-hjälp till karriärrådgivning.

Mer från: , , ,

Mer på civilekonomen.se