Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Hur mår landets studenthälsor?

Forskning visar att studenter lider av psykisk ohälsa i högre grad är yrkesarbetande i samma ålder. Ohälsan påverkar studenterna negativt både under studietiden och senare i yrkeslivet. Saco och Saco studentråd har därför undersökt studenthälsornas förebyggande arbete, förutsättningar samt vad studenterna känner till om studenthälsan. 

Den här texten är hämtad ur Akavia Aspekt som är den tidning som ersätter Civilekonomen och Karriär. 

Slutsatsen av Sacos Novusundersökning är att uppdraget är otydligt och att studenterna vet för lite om studenthälsan. Exempelvis visste hela 7 av 10 tillfrågade studenter inte när de skulle vända sig till studenthälsan eller primärvården och var fjärde visste inte ens att studenthälsan existerade. Sacos utredningsarbete har även visat att kvalitén på studenthälsan runt om i landet varierar.

Han fick tillbaka balansen med förändrad strategi

 Saco och Saco studentråd har därför tagit fram ett antal förslag till lösningar som överlämnats till UKÄ:s pågående utredning.

– Lärosätena behöver få ett nytt och konkret uppdrag om att förebygga psykisk ohälsa. Det handlar om att tydliggöra ansvaret, ta fram en gemensam omvärderingsmodell, informera studenterna bättre. Vi föreslår också att man inför nätbaserad anonym hälsoscreening för alla nya studenter samt att det ska vara obligatoriskt för alla studenthälsor att erbjuda psykologer, säger Mimmi Rönnqvist, ordförande för Saco studentråd.

Hans roll är att få upp studenternas frågor på agendan

/Ta hand om dig:/

 

  • Plugga lagom mycket, du behöver inte kunna allt. Se studierna som ett jobb med normala arbetstider.
  • Se till att återhämta dig, gör annat som du tycker om.
  • Börja inte skjuta upp studier, det blir lätt stressande.
  • Håll dygnsrytmen, dvs gå upp på morgonen och sov på natten.
  • Ta hand om dig beträffande mat och motion. Droger och för mycket alkohol gör dig mer instabil och det blir svårt att studera.
  • Hitta kompisar att plugga och umgås med.
  • Sök hjälp så fort som möjligt på närmaste Studenthälsa om du mår dåligt.
  • Du kan också söka hjälp på närmaste vårdcentral, prata med studentstöd som studievägledare om du har problem med studierna.
  • Undvik att mörka. Berätta för dem i din närhet som du har förtroende för att du inte mår bra.
  • Anmäl sjukdom när du studerar med studiestöd från CSN. Då kan du få behålla dina bidrag och lån medan du är sjuk. Hänsyn kan också tas till att du varit sjuk när dina studieresultat prövas.

Studenters rörlighet är låg

Den här texten är hämtad ur Akavia Aspekt som är den tidning som ersätter Civilekonomen och Karriär. 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se