Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Hur mår landets studenthälsor?

Forskning visar att studenter lider av psykisk ohälsa i högre grad är yrkesarbetande i samma ålder. Ohälsan påverkar studenterna negativt både under studietiden och senare i yrkeslivet. Saco och Saco studentråd har därför undersökt studenthälsornas förebyggande arbete, förutsättningar samt vad studenterna känner till om studenthälsan. 

Nu lämnar vi Civilekonomen och går över till Akavia Aspekt. Du kan läsa hela artikeln här. 

Slutsatsen av Sacos Novusundersökning är att uppdraget är otydligt och att studenterna vet för lite om studenthälsan. Exempelvis visste hela 7 av 10 tillfrågade studenter inte när de skulle vända sig till studenthälsan eller primärvården och var fjärde visste inte ens att studenthälsan existerade. Sacos utredningsarbete har även visat att kvalitén på studenthälsan runt om i landet varierar.

Han fick tillbaka balansen med förändrad strategi

 Saco och Saco studentråd har därför tagit fram ett antal förslag till lösningar som överlämnats till UKÄ:s pågående utredning.

– Lärosätena behöver få ett nytt och konkret uppdrag om att förebygga psykisk ohälsa. Det handlar om att tydliggöra ansvaret, ta fram en gemensam omvärderingsmodell, informera studenterna bättre. Vi föreslår också att man inför nätbaserad anonym hälsoscreening för alla nya studenter samt att det ska vara obligatoriskt för alla studenthälsor att erbjuda psykologer, säger Mimmi Rönnqvist, ordförande för Saco studentråd.

Hans roll är att få upp studenternas frågor på agendan

Studenters rörlighet är låg

Nu lämnar vi Civilekonomen och går över till Akavia Aspekt. Du kan läsa hela artikeln här. 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se