Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Hub för Analys av Big Data – Handels i Stockholm satsar på forskningscenter

Handelshögskolan i Stockholm kraftsamlar kring forskning om dataanalys och dess tillämpningsområden. Målet är att skapa en hub som driver utvecklingen av analys av data och särskilt big data framåt.  

Forskningscentret Center for data analytics har startats för att bedriva forskning inom data- och prediktiv analys (DPA). Centret är också ett led i delar av Handels vision om att agera som globalt riktmärke för samarbeten med näringslivet. På grund av en mycket stark efterfrågan integreras också DPA-kurser i Handels olika utbildningsprogram.

Läs om: Ny satsning på Handels i Göteborg

– Vi får nu möjligheterna att hänga med och påverka utvecklingen inom såväl akademin som näringslivet. För vår del handlar DPA-forskningen om att med avancerade statistiska, matematiska och datavetenskapliga modeller, metoder och algoritmer utvinna information i olika typer av data, med fokus på ekonomiska data, berättar Rickard Sandberg, chef för Center for data analytics. 

Användningsområdena är nästan obegränsade. Centret har möjlighet att analysera data från finanssektorn, marknadsföringsstudier, detaljhandeln, mikro- och makroekonomin, etc.  Sådana data leder till att forskarna kan utvinna information för aktieportföljsanalyser, försäljningsprognoser, inflationsprognoser, och identifiering av trender och konsumentbeteenden för att nämna några exempel. 

Läs även: Han mäter fattigdom från rymden med big data

– Informationssamhället och stora datamängder öppnar upp många möjligheter till bättre förståelser och djupare analyser just på grund av att mer information finns tillgänglig. Det som är viktigt när vi använder data och utvinner information är att vi först säkerställer kvalitén i data, och att vi sedan inte bara ser till själva resultaten utan gör noggranna utvärderingar av modell, metod och resultat samt att osäkerheten kring dessa moment vägs in i analysen. 

Forskningscentret startade för cirka ett år sedan och forskningsteamet förstärks kontinuerligt med professorer, doktorander och studenter, samtidigt som man fördjupar sitt internationella nätverk.

– Vår ambition är att centret ska utgöra en hub för svensk forskning inom DPA och dess tillämpningsområden samt att vi på sikt uppnår en stark internationell ställning.  Vi hoppas också på fler samarbeten med andra forskningsgrupper, institutioner och näringslivet. Målet är att vara goda ambassadörer för DPA och sprida en ökad förståelse för ämnet, avslutar Rickard Sandberg. 

Läs också: Genomtänkt strategi a och o för controllern

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se