Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Hot och möjligheter i framtidens arbetsliv

Vi kan redan idag se början på trender som kommer att förändra hur och var vi arbetar. På många sätt underlättas både livet och arbetet, men samtidigt uppstår nya problem och risker i framtidens arbetsmiljö.

I en trendspaning i Dagens Nyheter förutspår Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, en framtid där kontoret blir en servicedepå snarare än en plats där arbetet utförs. Det är teknikutveckling och globalisering som driver trenden.

Fördelarna är många. Digital kommunikation gör att vi kan arbeta tillsammans med personer i andra länder och tidszoner. Automatisering av tråkiga rutinjobb frigör tid och kraft till andra uppgifter. Att kunna arbeta hemifrån gör att vi slipper pendla vilket spar tid och miljö, och så vidare.

Forskaren om att lösa utmaningarna med det flexibla arbetslivet

Givetvis finns en baksida. Digitala möten spar restid, men minskar också den sociala kontakten mellan människor, vilket kan vara värdefullt. Jobbar man hemifrån slipper man bli störd av småprat med kolleger i tid och otid. Men småpratet kan fungera avstressande, ge ett socialt sammanhang och ge upphov till kreativa idéer som gynnar företaget.

Automatisering ger mer tid till viktigare uppgifter, men gör också arbetsdagen mer intensiv och kompakt. Ibland är rutinuppgifter en välkommen vilopaus för hjärnan. Automatisering av rutinjobb innebär också att vi ständigt måste vidareutbilda oss för att vara relevanta på arbetsmarknaden.

När arbetsmiljön automatiseras öppnas dörren för kreativitet

En annan trend är att medarbetarnas hälsa prioriteras. Särskilt i branscher med brist på arbetskraft. Det kommer till exempel att bli vanligare att arbeta utomhus, även för traditionella kontorsarbeten.

Det kommer också att bli vanligare med gig-jobb: korta tillfälliga uppdrag utan anställningstrygghet. Egenanställningstjänster gör att fler vågar ta steget ut i ett friare arbetsliv med ökad variation och flexibilitet. Gigjobb ger även personer med sämre möjlighet till fast anställning chans till arbete och försörjning. Nackdelen är att det arbetsrättsliga skyddet är betydligt sämre och att redan svaga grupper riskerat att utnyttjas.

Gig-arbete på ont och gott

I framtiden kommer vi att arbeta högre upp i åldrarna, vilket ställer nya krav på både arbetstagare och arbetsgivare.

– De flesta jobb är i dag utformade efter en frisk 30-åring utan barn, vilket de flesta av oss inte är, säger Ann Bergman till Dagens Nyheter.

 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

 

 

 

 

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se